Tijekom rujna 2014. godine Udruga Terra provela je istraživanje u suradnji “Što ti je na umu? Povezanost korištenja Facebooka, zlouporabe droga i dimenzija ličnosti” s Psihijatrijskom bolnicom Rab. Istraživanje su proveli Nikola Babić, dipl. psiholog, prof. i Ivana Gušćić, dipl. psiholog, prof. iz Psihijatrijske bolnice Rab te Tea Lerga, dipl. psiholog, prof. iz Udruge Terra. 35 ovisnika (27 M, 8 Ž; M=34 godina) o psihoaktivnim tvarima u tretmanu Psihijatrijske bolnice Rab (15) i Udruge Terra iz Rijeke (20) ispunilo je slijedeće upitnike: Bergen Facebook Addiction Scale BFAS, Drug Use Disorders Identification Test DUDIT i International Personality Item Pool IPIP-50. Ovim istraživanjem pokušali smo odgovoriti na pitanje je li u pozadini ovisnosti o Facebook-u i ovisnosti o psihoaktivnim tvarima isti ovisnički koncept te pomoću petofaktorskog modela ličnosti (ekstraverzija, ugodnost, savjesnost, neuroticizam (emocionalna stabilnost) i otvorenost za iskustva) definirati koje dimenzije ličnosti pogoduju stvaranju i održavanju tih ovisnosti. Rezultati istraživanja pokazali su nepostojanje povezanosti ova dva fenomena. Jedno od objašnjenja istog jest često ugrožena ekonomska situacija kod ovisnika o psihoaktivnim tvarima što znači i nedostupnost pristupa internetu i društvenim mrežama. Ovisnička populacija često trpi i socijalna oštećenja što je mogući uzrok nezainteresiranosti za sudjelovanje u društvenim mrežama. Nadalje, vjerojatno bi se više interesa za društvene mreže pronašlo među mlađim pojedincima nego što su to ispitanici ovog istraživanja. Rezultat da su više ovisni pojedinci ujedno i manje savjesni očekivan je i u skladu s ovisničkim obrascima ponašanja. Implikacija ovog istraživanja je da bi se radi učinkovitog pristupa ovisničkoj populaciji u svrhu tretmana trebali izbjegavati njima nedostupni i nepopularni mediji.