Kolumne

Posljednje vijesti iz Udruge Terra

Programi Udruge Terra u doba epidemije koronavirusa

2020/04/04|

Nužni smještaj Grada Rijeke: Isto mjesto – drukčije zadaće Udruga Terra od 01. lipnja 2018. provodi program povećanja socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke, koji je, što se terenskog dijela rada tiče, zbog potrebe [...]

Sudjelovanje na PR akademiji u CTK

2019/11/23|

Ilijana sudjeluje na PR akademiji koju Centar tehničke kulture Rijeka organizira u klubu za mlade RI Connect, od 19. do 22. studenog. Na njoj će naučiti kako prepoznati prave komunikacije kanale i alate te poslati pravu [...]

Sudjelovanje na edukaciji u Udruzi Vida

2019/11/18|

U prostorijama SUME (Rijeka) 12. i 13. studenog 2019. godine održana je stručna edukacija Koncept životnih vještina u tretmanu ovisnosti – platforma za suradnju i put za socijalnu inkluziju, koju su vodile kolegice iz Udruge [...]

SUDJELOVANJE NA SASTANKU U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA

2019/10/30|

30.10.2019. u Ministarstvu pravosuđa održan je službeni sastanak predstavnika ministarstva iz Uprave za zatvorski sustav i probaciju i udruga koje su započele projekte unutar natječaja Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i [...]