grad rijeka Grad Rijeka Ministarstvo zdravstva
grb rh Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku grb rh Ministarstvo pravosuđa
grb rh Vlada Republike Hrvatske
Ured za suzbijanje zlouporabe droge