DJELOVANJE UDRUGE

Djelovanje udruge usmjereno je na uspostavljanje odnosa uzajamnog povjerenja i pružanja pomoći ovisnicima i povremenim konzumentima opojnih droga koji nisu adekvatno obuhvaćeni zdravstvenim i socijalnim mjerama postojećih ustanova i službi, kao i smanjenja štete nastale konzumiranjem opojnih droga. Cilj djelovanja Udruge jest i prevencija i suzbijanje ovisnosti, AIDS-a i ostalih spolno prenosivih bolesti, posebice kod rizičnih (ovisnici, osobe koje se bave prostitucijom, muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima i sl.) i marginaliziranih (socijalno ugrožene osobe, romska populacija i sl.) skupina, olakšavanje i omogućavanje procesa reintegracije ovisnika nakon završetka tretmana za liječenje, prevencija ovisnosti kod rizičnih skupina mladih te senzibilizacija i edukacija javnosti o problematici zlouporabe droga.

Također, Terra razvija programe Savjetovališta koji nude izvaninstitucionalni  tretman mladih koji pokazuju neka od rizičnih ponašanja te individualizirani tretman psiholoških poteškoća koji će doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja djece, mladih te njihovih obitelji.

Terra putem savjetovanja, edukacije i psiho-socijalne podrške radi na smanjenju socijalne isključenosti i unapređenju zdravlja ranjivih i marginaliziranih skupina društva. Svojim djelovanjem doprinosi razvoju civilnog društva i zajednice u kojoj svaki pojedinac može ostvariti svoja prava i razviti se u odgovornog i utjecajnog sudionika.

Sve aktivnosti Udruge provodi profesionalni tim zaposlenika, a podršku mu pružaju volonteri i vanjski suradnici stručnjaci. Rad organizacije koordinira i supervizira Skupština, Upravno Vijeće i Izvršni odbor.

 

MISIJA

Promicanje ideje humanosti i filantropije kroz rad s ranjivim i marginaliziranim skupinama ljudi, s ciljem razvoja civilnog društva i zajednice u kojoj svaki pojedinac može ostvariti svoja prava i razviti se u odgovornog i utjecajnog sudionika društva.

 

VIZIJA

Društvo bez stigme

 

VRIJEDNOSTI

Humanost –  Tolerancija – Ravnopravnost  – Solidarnost  – Suosjećajnost  – Odgovornost – Otvorenost –    Pristupačnost –  Iskrenost  –  Profesionalnost

 

STRUČNI TIM UDRUGE

Ilinka Serdarević
dr. med., psihoterapeutkinja
Izvršna direktorica i voditeljica programa
Ivona Maričić Kukuljan
dipl. psihologinja, prof., psihoterapeutkinja
Programska suradnica
Nikola Serdarević
mag. psych.
Programski suradnik
Ilijana Grgić
mag. psych.
Programska suradnica
Ariana Lučev
Voditeljica financijskih poslova
Lana Glad
dipl.oec.
Voditeljica općih i financijskih poslova
Marko Mušković
mag.iur.
Voditelj pravnih poslova i programski suradnik
Danijela Kažović
dr.sc.
Stručna suradnica
Maša Serdarević
Programska suradnica
Andrej Rupnik
Programski suradnik