Harm reduction
Prevencija hepatitisa
Prevencija spolno prenosivih bolesti
Outreach rad

RESOCIJALIZACIJA
Kako naći posao?
Kako ostvariti svoja socijalna prava?
Školovanje / prekvalifikacija

SAVJETOVALIŠTE
ZAJEDNO U PREVENCIJI
PROGRAM PREVENCIJE

UNAPRIJEĐENJE SOCIJALNIH USLUGA SURADNJOM RAZVOJEM I EDUKACIJOM

Evaluacijski izvještaj 2008