STAMBENA ZAJEDNICA TERRA

za bivše osuđenike

Naziv projekta: Stambena zajednica za bivše zatvorenike Terra

Naziv nositelja projekta: Udruga Terra

Naziv partnera u projektu: Grad Rijeka i Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza

Kratki opis projekta: Svrha ovog projekta je bivšim zatvorenicima ponuditi adekvatan i detaljno strukturiran program, koji će im pomoći u stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju, učenju preuzimanja odgovornosti, osamostaljivanju te u konačnici i socijalnoj integraciji. Projekt osigurava prijelaznu fazu između života u zatvoru i samostalnog života bivših zatvorenika.

Ciljevi projekta: Smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva osoba izašlih iz zatvora kroz uspostavljanje i rad stambene zajednice, povećanje osamostaljenja korisnika za samostalan život i upravljanje financijama, povećanje konkurentnosti korisnika na tržištu rada i njihovo zapošljavanje i izgradnja socijalne mreže korisnika i senzibilizacija javnosti.

Očekivani rezultati kroz pokazatelje:

Broj uključenih udruga koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta: 2

Broj počinitelja kaznenih djela koji su smješteni u stambenu zajednicu: 20

Broj volontera uključenih u projekt: 8

Broj volonterskih sati volontera uključenih u projekt: 800

Ukupna vrijednost projekta (100% financiranje): 1.199.981,03

Razdoblje provedbe projekta: 11.07.2019.-10.07.2021.

Glavne aktivnosti projekta:

  1. Adaptacija i opremanje stambene zajednice te priprema za početak rada
  2. Uspostavljanje i rad stambene zajednice, povećanje osamostaljenja korisnika za samostalan život i upravljanje financijama, povećanje konkurentnosti korisnika na tržištu rada i njihovo zapošljavanje
    • Prijem korisnika
    • Aktivnosti osnaživanja korisnika za uspješno osamostaljenje, upravljanje financijama, povećanje konkurentnosti korisnika na tržištu rada i njihovo zapošljavanje.
  3. Promidžba i vidljivost projekta
    • Okrugli stol

Kontakt osobe za više informacija:
Nikola Serdarević
nikola@udrugaterra.hr
051-337-400

Hrvoje Silić
hrvoje@udrugaoaza.hr
051-337-400

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.


Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.