MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina

Naziv projekta: MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina

Korisnik projekta: Grad Rijeka

Partner u projektu: Udruga Terra

Kratki opis projekta:

Kroz projekt će se omogućiti razvoj inovativnih socijalnih usluga u zajednici, osnaživanje uloge lokalne zajednice u procesima planiranja usluga na lokalnoj razini, poticanje suradnje u pružanju usluga, istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ciljanih skupina. Aktivnostima projekta se osigurava da osobe izložene riziku od socijalne isključenosti dobiju potrebne prilike i resurse kako bi punopravno sudjelovale u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu.

Cilj projekta:.

Razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina

Očekivani rezultati kroz pokazatelje:

Broj korisnika zajamčene minimalne naknade: 20

Broj djece i mladih do 25 godina: 30

Broj mladih od 25 do 29 godina: 10

Ukupna vrijednost projekta: 1.823.688,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.2.2021.-15.2.2023.

Glavne aktivnosti projekta:

  1. Adaptacija i opremanje prostora Savjetovališta udruge Terra gdje će biti formiran Mentorski centar u sklopu kojeg će se pružati usluge usmjerene na socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ciljanih skupina
  2. Pokretanje i rad Mentorskog centra. Usluga mentorstva koja se razvija kroz ovaj projekt nastoji proširiti lepezu usluga za socijalno osjetljive skupine dajući dodatne alate za rad s dugotrajno nezaposlenim primateljima ZMN i mladima u riziku od socijalne isključenosti te propitujući potrebe korisnika i radeći na širenju socijalne mreže. Uvođenjem mentorstva postiže se unaprijeđen individualizirani pristup koji omogućuje samoaktivaciju korisnika i radi se na osnaživanju korisnika usmjeravanjem na njihove sposobnosti i potencijal kojim raspolažu. Mentorstvo će biti organizirano uključivanjem 12 vanjskih mentora za socijalno uključivanje koji dolaze iz OCD-a, drugih organizacija ili je riječ o pojedincima.

Kao podrška mentorima, u sklopu Centra djelovati će Info pult za zapošljavanje koji će pružati usluge stjecanja novih znanja i vještina u svrhu povećanja potencijala ciljanih skupina za uključivanje na tržište rada te Klubovi korisnika koji će pružati organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i aktivnom sudjelovanju. Kroz klubove korisnika organizirati će se zajednički odlasci na kulturna, umjetnička i sportska događanja.

  1. Promidžba i vidljivost projekta

Početna i završna konferencija projekta

Kontakti za više informacija:

Grad Rijeka

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Adresa: Korzo 16 , 51000 RIJEKA

Tel. +385 51 209 626

E-mail: zdravstvo@rijeka.hr

Web: https://www.rijeka.hr/

Udruga Terra

Adresa: Krešimirova 12, 51000 RIJEKA

Tel. +385 51 337 400

E-mail: info@udrugaterra.hr

Web: https://www.udrugaterra.hr/

Facebook: Udruga Terra

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.