PROJEKT OSLONAC

Naziv projekta: Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje stručne i volonterske psihosocijalne podrške u kriznim situacijama

Naziv nositelja projekta: Udruga Terra

Naziv partnera u projektu: Grad Rijeka i Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza

Kratki opis projekta: Jačanjem kapaciteta OCD-a u lokalnoj zajednici povećavati će dostupnost psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku te će se stvoriti dodatna vrijednost projekta edukacijom i uključivanjem volontera u provedbu aktivnosti.

Ciljevi projekta: Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva kroz edukaciju volontera i pružanje usluga psihosocijalne podrške

Očekivani rezultati kroz pokazatelje:

Broj uključenih udruga koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta: 2

Ukupna vrijednost projekta (100% financiranje): 497.587,19 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.5.2022.-31.10.2023.

Glavne aktivnosti projekta:

 1. Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija:
  – edukacija za volontere, izrada volonterskog programa
 2. Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije:
  – usluga kriznog besplatnog telefona od 18-20 od ponedjeljka do petka, psihološko online savjetovanje, supervizijski sastanci s volonterima
 3. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama):
  – Provedeno mapiranje potreba, dionika i usluga na području urbane aglomeracije Rijeka za adekvatno odgovaranje na izazove kriznih situacija za mentalno zdravlje građana
  – Izrađena mapa potreba, dionika i usluga iz sustava formalne i neformalne skrbi
  – Napisana i objavljena online baza sa dobivenim informacijama relevantnim za šire građanstvo na mrežnim stranicama svih uključenih organizacija

Kontakt osobe za više informacija:
Ariana Lučev
ariana@udrugaterra.hr
051-337-400

Marija Duvnjak
marija@udrugaoaza.hr
051-337-400

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.


Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.