PROSTORI PODRŠKE – PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U ZAJEDNICI

Naziv projekta: ProstoRi Podrške – program savjetovališta u zajednici

Naziv nositelja projekta: Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka (U.Z.O.R.)

Naziv partnera u projektu: Grad Rijeka i Udruga Terra

Sažetak projekta: Uspostavljanje savjetovališta u zajednici s ciljem povećanja dostupnosti psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti radi sprječavanja kronifikacije psiholoških poteškoća i institucionalizacije te lakšeg uključivanja osobe na tržište rada.

Ciljevi projekta: 

  1. Pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije socijalnih usluga i podizanje svijesti javnosti o deinstitucionalizacije socijalnih usluga
  2. Unaprjeđenje kvalitete i razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga
  3. Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije

Očekivani rezultati kroz pokazatelje:

Broj osoba koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici: 80

Broj članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti: 20

Broj stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga: 15

Ukupna vrijednost projekta (100% financiranje): 1.999.947,52

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2021.-30.06.2023.

Glavne aktivnosti projekta:

  1. Adaptacija i opremanje prostora za kvalitetno pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga
  2. Aktivnosti Savjetovališta u udrugama UZOR i Terra
  3. Aktivnosti Laboratorija za učenje
  4. Aktivnosti mobilnog tima za osobe koje nisu u mogućnosti doći do savjetovališta.
  5. Umrežavanje dionika i održavanje 2 okrugla stola s ciljem promocije procesa deinstitucionalizacije socijalnih usluga, te prava pripadnika ciljanih skupina projekta.
  6. Izrada brošure o pružateljima socijalnih usluga
  7. Edukacija osposobljavanja za stručnjake za pružanje kvalitetnijih socijalnih usluga

LINK NA BROŠURU

Kontakti za više informacija:

Udruga Terra

Adresa: Krešimirova 12, 51000 RIJEKA

Telefon: +385 51 337 400

E-mail: prostoripodrske@gmail.com

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.