Program Harm reduction

Udruga Terra od 2001. godine do danas kontinuirano provodi program Smanjenja zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga, namijenjen intravenoznim ovisnicima i drugim rizičnim skupinama.

Zlouporaba droga i posljedična bolest ovisnosti jedna je od najnegativnijih društvenih pojava koje ostavlja dugoročno štetne zdravstvene i socijalne posljedice na pojedinca, obitelj i društvo u cjelini. Ovisnici o drogama podložni su različitim oblicima stigme i socijalne isključenosti. Stoga su potrebne aktivnosti na ostvarenje ravnopravnog položaja tih osoba u svim sferama društvenog života. Ugrožavanje ljudskih prava pogoduje širenju HIV/AIDS-a i drugih krvlju i spolno prenosivih bolesti, što predstavlja javnozdravstveni rizik i za osobe koje ne konzumiraju droge. Navedenom pogoduju siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, delikvencija, kriminalitet te nedostaci preventivnih zdravstvenih i drugih edukacija. Stoga su bitni programi smanjenja štete, u svijetu poznati kao Harm reduction.

Iz svjetskih i domaćih iskustava vidljivo je da su programi smanjenja štete korisni i učinkoviti kada se primjenjuju kontinuirano i na odgovarajući način. Usmjeravanje mjera na populaciju koja je sklona rizičnim ponašanjima daje najbolje rezultate jer se koncentrira tamo gdje je najpotrebnije, a mjere koje se poduzimaju prilagođene su specifičnim potrebama i mogućnostima članovima upravo tih populacija.

Program je pokrenut kao odgovor na rastuću epidemiju ovisnosti i realnu opasnost širenja HIV/AIDS epidemije među ovisnicima, koja se javlja kao posljedica međusobnog dijeljenja upotrijebljenih šprica i igala i kuhala, a time i na širu populaciju seksualnim putem. Udruga provodi niz drugih aktivnosti koje predstavljaju Harm reduction u najširem smislu. Osim same zamjene pribora (čisto za prljavo) i podjele kondoma, koja se provodi u prostoru udruge, u udruzi postoji i “drop-in” centar, prostor u kojem ovisnici tijekom radnog vremena mogu boraviti i razgovarati sa djelatnicima i volonterima udruge o specifičnim zdravstvenim problemima vezanim za ovisnost (hepatitis B i C, AIDS, druge spolno prenosive bolesti, apstinencijska kriza, apscesi, sklerotične vene). Uz pribor, dijele se i informativni i edukacijski materijali (brošure, flajeri) o hepatitisu, AIDS-u, SPB, koji su posebno izrađeni za populaciju intravenoznih ovisnika. Ovoj skupini korisnika svakodnevno je na raspolaganju stručna psihosocijalna podrška, kao i podrška volontera, uglavnom studenata psihologije i ostalih pomagačkih struka. U Drop-in centar Udruge Terra svakodnevno dolaze povremeni ili stalni korisnici (većinom beskućnici i socijalno ugroženi pojedinci). U posjetima Drop-inu prosječno bude 15 do 30 različitih korisnika dnevno, pri čemu taj broj raste u zimskim mjesecima. Godišnje se u prosjeku javi 50 različitih korisnika i korisnica nevezano uz zamjenu igala.

Udruga Terra redovito provodi edukacije korisnika o opasnostima korištenja droga: o HIV-u, hepatitisu, predoziranju, pružanju prve pomoći kod predoziranja, mogućnostima testiranja i liječenja, vrstama droga i specifičnim posljedicama konzumiranja pojedinih droga na zdravlje pa i druge edukacije na teme kao što su alkoholizam ili trudnoća. Izrađujemo i dijelimo različite letke i brošure, a dostupni smo i za individualno savjetovanje. Smatramo da smo kroz dugogodišnje djelovanje uspjeli utjecati i mijenjati navike ovisnika od rizičnih ka manje rizičnim ponašanjima, tako da danas možemo sa priličnom sigurnošću reći da su naši korisnici svjesniji opasnosti od zaraze hepatitisom i HIV-om, da su stekli naviku korištenja samo i isključivo čistog pribora i da taj pribor ne dijele drugima. Za mijenjanje navika potrebno je biti dostupan korisnicima i prilagoditi se njihovim potrebama, uključiti se u terenski rad kako bi bolje upoznali ciljanu populaciju i njihovo okruženje i načine funkcioniranja, a to je ono Udruga Terra radi od samog početka provođenja programa.

Kako bi dosegnuli što širu populaciju ovisnika, pokrenut je i Outreach program, rad s ovisnicima na terenu. Odabrana su mjesta okupljanja ovisnika u gradu, koji se obilaze jednom tjedno te se na tim lokacijama vrši zamjena pribora i podjela kondoma i pružaju se informacije o mogućnostima liječenja i testiranja, hepatitisu, AIDS-u i dr. Ovakav način rada bio bi neizvediv bez suradnje samih ovisnika koji nas uvode u svoja društva. Osim intravenoznih ovisnika, orijentirani smo i na ostale skupine s visokorizičnim ponašanjima kao što su seksualni radnici, homoseksualci i kao posebnu ciljanu skupinu Rome, zbog specifičnosti uvjeta života i često “ispadanje” iz sustava školstva. Također, provode se i akcije čišćenja grada od odbačenog ovisničkog pribora, koji se često nalazi u parkovima i u blizini škola i vrtića, i kao takav predstavlja stvarni zdravstveni rizik za širu populaciju. Outreach rad uključuje i kućne posjete kod nekih specifičnih situacija, te posjete ovisnicima u zatvoru. U sklopu programa djeluje i drop in centar. U dnevnom boravku daje se mogućnost spravljanja obroka i održavanja osobne higijene i pranje robe za osobe koje po izlasku iz zatvora ili terapijske zajednice su ostale „na cesti”. Ova je usluga od posebnog značaja za osobe bez smještaja, bez obitelji ili partnera. U drop in centar Udruge Terra svakodnevno dolaze povremeni ili stalni beskućnici ovisnici.