Od 2000. godine udruga Terra aktivno provodi program Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga, u svijetu poznatiji kao “Harm Reduction / Needle Exchange” programi. Program je pokrenut 70.-ih godina prošlog stoljeća kao odgovor na rastući fenomen ovisnosti i realnu opasnost širenja HIV/AIDS epidemije među ovisnicima, koja se javlja kao posljedica međusobnog dijeljenja upotrijebljenih šprica, igala i kuhala, a time i na širu populaciju seksualnim putem.

Harm Reduction odnosi se na mjere  s ciljem smanjenja štete povezane s uporabom droga bez neophodnog zahtijevanja smanjenja ili prestanka drogiranja.

Smanjenje šteta i rizika povezanih s uporabom droga predstavlja krovni termin za intervencije, programe i politike kojima se nastoje spriječiti, smanjiti i ublažiti zdravstvene, društvene i ekonomske štete pojedincima, zajednicama i društvima, koje proizlaze iz upotrebe psihoaktivnih tvari i ovisničkog ponašanja.

Programi smanjenja štete koji uključuju dijeljenje sterilnog pribora vrlo je kontroverzan i gotovo neprihvatljiv program i danas u velikom dijelu Europe, a da ne govorimo o ostatku nerazvijenog svijeta. Iako je SZO proglasila ovisnost kroničnom recidivirajućom bolešću, još uvijek prevladava stav da se s tim problemom treba obračunati represivnim aparatom. Aktivnosti programa smanjenja štete kao što su zamjena igala, drop-in centri i sobe za injektiranje smatrani su kaznenim djelom pomaganja i poticanja drogiranju. Tek epidemija  HIV infekcije  među intravenoznim korisnicima droga, krajem 80 tih u zapadnoj Europi, a krajem 90 tih u Istočnoj Europi, Rusiji i zemljama bivšeg SSSR-a, alarmira  i stvara uvjete da se otvaraju programi i za supstitucijsko liječenje heroinskih ovisnika i za stvaranje centara za podjelu sterilnog pribora za injektiranje droga.

 

Udruga Terra s programom Smanjenja zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga kreće krajem 2000.godine. Interes i inicijativnost Grada Rijeke bili su ključni za osiguranje gradskoga prostora i početnih financijskih sredstava za pokretanje ovog, za to vrijeme u Hrvatskoj zaista kontroverznog programa zamjene šprica i igala (needle exchange) te osnutak prvog drop-in centra u Hrvatskoj – dnevnoga boravka za konzumente droge, odnosno sigurnog prostora za uzajamnu podršku i druženje, edukaciju o zdravstvenim rizicima, dobrovoljno savjetovanje i testiranje, pomoć u potrazi za poslom, ali i mogućnost zadovoljenja bazičnih egzistencijalnih potreba, poput toploga obroka, tuša i tople prostorije.

Premda su različite nacionalne kampanje nastojale ukazati da su sve droge  potencijalno opasne te da uključuju visoku razinu različitih rizika koji proizlaze iz uzimanja istih, štetne posljedice na zdravlje najčešće su povezane s intravenoznim uzimanjem droga (predoziranje, rašireno rizično dijeljenje šprica i igala za injektiranje te ostalog pribora). Razlozi koji su nas dodatno motivirali za pokretanje Programa smanjenja zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga, osim prevencije krvlju i spolno prenosivih bolesti, je i nedostatak programa koji bi spriječili socijalno isključivanje ove skupine društva, koja nije imala  adekvatnog pristupa zdravstvenoj i socijalnoj skrbi.

Udruga Terra tada je prepoznala potrebe u zajednici i na njih uz podršku lokalne samouprave odgovorila koristeći u to vrijeme najsuvremeniji pogled na tretman ovisnika o teškim drogama.

Entuzijastičan tim stručnjaka okupljenih oko ideje društva bez stigme bio je spreman učiti iz iskustva naših korisnika i na temelju naučenog stvarati program koji kroz odnos uvažavanja, povjerenja i otvorenosti maksimalno odgovara njihovim kompleksnim potrebama.

Kroz ovih 18 godina zamjenom igala uspješno smo brinuli o prevenciji pidemije HIV/AIDS I hepatitis C među ovisnicima koja se javlja kao posljedica međusobnog dijeljenja upotrebljenih šprica, igala i kuhala, a time i na širu populaciju seksualnim putem. Pružali smo i trenutno pružamo sigurno mjesto za uzajamnu podršku i druženje, učenje o zdravlju, savjetovanje i testiranje, pomoć i podršku u ostvarivanju socijalnih prava i potrazi za poslom, ali i prijeko potrebnu mogućnost zadovoljenja temeljnih životnih potreba naših korisnika koji žive na rubu egzistencije, a kojih je nažalost mnogo.

 

Terrin Harm reduction program u brojkama:

Terrin Drop in centar godišnje broji oko 4000 posjeta između 50 i 70 različitih korisnika. Po prilici 85% korisnika je muškog, a 15% ženskog spola, a velika većina njih koji ne žive u adekvatnim životnim uvjetima koristi usluge svrha kojih je zadovoljenje elementarnih životnih potreba. Tako se kuhinja Drop in centra tijekom protekle godine koristila 1073 puta, perilica i sušilica 320 puta, tuš 310 puta, telefon 2142 puta, tiskovine s oglasima za posao pregledane su 293 puta, a računalo je korišteno 506 puta. Drop in je i mjesto na kojem je svakodnevno dostupna stručna psihosocijalna podrška psihologa, psihoterapeuta i/ili liječnika, koji su tako tijekom 2018. godine održali ukupno 682 sata individualnog savjetovanja, 87 sati grupnog savjetovanja te 232 sata akupunkture prema NADA protokolu. Usluge savjetovanja koristilo je ukupno 233 različitih korisnika Drop in centra, a njih 10 istovremeno koristi i usluge Savjetovališta Udruge Terra.

Godišnje oko 2600 korisnika koristi uslugu zamjene igala, a u jednoj se godini podijeli oko 36000 šprica i 58000 igala. Veći dio zamjene igala odvija se u prostoru Drop in centra, gdje korisnici anonimno mogu dobiti besplatni sterilni pribor za injiciranje, ali i predati korišteni pribor. Zamjena korištenog za čisti pribor odvija se i na terenu. Usluge našeg outreacha, prilikom kojeg djelatnici Udruge Terra na terenu vrše zamjenu korišenog za čisti pribor, koristi oko 90 različitih korisnika i tim putem godišnje bude podijeljeno u prosjeku 7500 šprica i 13300 igala.

Važno je naglasiti činjenicu da Udruga Terra promptno odgovara na pozive policije, Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke i građana i zamolbe za uklanjanjem korištenog pribora za injiciranje s javnih površina. Mjesečno u ovim akcijama čišćenja biva prikupljeno prosječno 20 odbačenih šprica, igala i ostalog pribora za injiciranje.

Dio programa smanjenja štete koji se odnosi na zamjenu korištenog pribora za čisti snažno doprinosi eliminaciji krvlju i spolno prenosivih bolesti karakterističnih za populaciju intravenoznih ovisnika te direktno smanjuje mogućnosti širenja zaraze na širu populaciju. Sve to, osim osiguravanja sterilnog jednokratnog pribora, postiže se aktivnostima prevencije rizičnog korištenja droga, povećanja svjesnosti o zdravstvenim posljedicama uzimanja droga, kontinuiranim edukacijama i informiranjima, upućivanjem na testiranja i liječenja, te podjelom besplatnih kondoma. Istraživanja pokazuju kako sve aktivnosti usmjerene eliminaciji hepatitisa, usprkos brojnim izazovima, daju vidljive rezultate te je stoga nastavak provođenja ovog programa od iznimne važnosti za zajednicu u kojoj živimo, a koje su neodvojivi dio i intravenozni konzumenti droga.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno Zdravstvo za 2018. godinu, u Hrvatskoj je učestalost  hepatitisa B i C u općoj populaciji niska  (manje od 1 %). Učestalost je značajno viša u populacijma koje imaju veći rizik za hepatitis B i C (najveća prevalencija hepatitisa C je među osobama koje injektiraju droge). Prema procjenama epidemioloških studija, u Hrvatskoj od kroničnog hepatitisa C boluje oko 40.000, a od kroničnog hepatitisa B oko 25.000 ljudi. Hrvatska nije zemlja s velikom učestalošću hepatitisa B i C u općoj populaciji, no neke su skupine građana izložene većem riziku zaraze (osobe koje injektiraju droge, osobe koje često mijenjaju spolne partnere).

Rezultati Istraživanja prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge (OID) u Republici Hrvatskoj iz 2015., koje je na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, proveo istraživački tim Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim crvenim križem te udrugama Let iz Zagreba, Help iz Splita i Terra iz Rijeke pokazali su kako je prevalencija HIV-a i hepatitis C među osobama koje injektiraju droge u sve 3 obuhvaćene županije niska, kako su svi ispitanici obuhvaćenim istraživanjem koristili sterilnu špricu i iglu. Navedeno upućuje na važnost dostupnosti informacije, podrške i besplatnog sterilnog pribora kao alata za prevenciju širenja ovih zaraznih bolesti.

 

Udruga Terra program „Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga“ provodi uz kontinuiranu financijsku potporu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Grada Rijeke.