Udruga Terra supotpisnik je Otvorenog pisma Vladi RH kojeg upućuje 37 nevladinih organizacija koje provode programe prevencije/tretmana/ smanjenja štete /rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika. Pismom se zahtijeva očitovanje o kriterijima raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu budući da su ista bitno smanjena u odnosu na 2014. godinu.

Pismo u cijelosti pročitajte na slijedećem linku: http://infozona.hr/news/37-udruga-pise-vladi/7987