Na poziv udruge HUHIV, danas smo sudjelovali na predstavljanju rezultata istraživanja Kvaliteta života aktivnih i liječenih ovisnika o drogama, koje je organizirao HUHIV. U prikupljanju podataka sudjelovala je i Udruga Terra koja je istraživanje provela u svom drop-in centru. Rezultati su pokazali kako su korisnici iznimno zadovoljni uslugama koje se pružaju u okviru usluga smanjenja štete, no da nedostaju programi sveobuhvatnog oporavka i uspješne reintegracije liječenih ovisnika.