Danas je održan sastanak s prijavljenim volonterima u sklopu kampanje Budi oslonac!

Na sastanku smo dogovorili sve vezano za edukaciju koju moraju proći i poslove volontiranja.

Volontiranje se obavlja u sklopu projekta Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje stručne i volonterske psihosocijalne podrške u kriznim situacijama koji je financiran EU sredstvima.

Projekt je započeo s provedbom 1. svibnja 2022. godine i trajati će do 31. listopada 2023. Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima, jačanje kapaciteta OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz ESF (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini te unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

 

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.


Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.