Kao i proteklih godina, Hrvatska mreža za beskućnike, njene članice i drugi dionici koji skrbe o beskućnicima obilježavaju Svjetski dana beskućnika, 10. listopada.

Ove godine, pod geslom „Ulica nije dom“ želimo upozoriti javnost i donositelje odluka na svim razinama na sve veći broj beskućnika i osoba iz siromašnih i socijalno isključenih skupina koji se nalaze u riziku od beskućništva i koje preko noći mogu završiti na ulici. Posebno se to odnosi na žrtve obiteljskog nasilja, mlade koji izlaze iz sustava alternativne skrbi, povratnike iz pravosudnih i zdravstvenih ustanova, izbjeglice i azilante, osobe s psihičkim poteškoćama, starije osobe i druge socijalno ugrožene skupine.

10. listopada s počekom u 12:00 sati, u osam gradova, organizacije koje skrbe o beskućnicima na javnim su mjestima hrvatskoj javnosti i donositeljima odluka poslale apel „ULICA NIJE DOM“. Poslan je apel donositeljima odluka da je vrijeme da se u Republici Hrvatskoj počne sustavnije skrbiti o beskućnicima i donese strategija za borbu protiv beskućništva te nacionalna i lokalne strategije socijalnog stanovanja za razvijanje primjerenijeg sustava stambenih subvencija i pomoći kućanstvima u neprimjerenim uvjetima stanovanja.

Članice Mreže Udruga Terra i Udruga Oaza postavile su transparent ”Ulica nije dom” na Riječki neboder.

Željeli bismo posebice zahvaliti učenicima Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci koji su dizajnirali ovaj transparent te nam pomogli u otvaranju ovog važnog pitanja u javnom prostoru!