Koristi i uštede od uporabe psihoterapije u zdravstvenom sustavu, socijalnoj skrbi i drugim sektorima ili područjima:

20% manje troškova za zdravstvene usluge

49% manje posjeta primarnoj skrbi kada se klijenti uključe u psihoterapiju (4)

2.52 dana po osobi / godišnje smanjenja stope hospitalizacije (4)

75% klijenata preferira psihoterapiju nad farmakologijom

Kad osobe imaju problema s emocionalnim ili mentalnim zdravljem, obično se smanjuje njihova sposobnost da žive ispunjeni život. To znači da u svom radnom vijeku vjerojatno neće moći obavljati svoj posao na najvišoj razini za koju su sposobni, a zadaće koje bi inače mogli učinkovito ispuniti uzrokuju im stres i anksioznost. Njihova je učinkovitost smanjena, može utjecati na njihovu sposobnost da se dobro povežu s kolegama, a njihovi poslodavci primijetit će razlike u njihovoj produktivnosti. Mogući su dani odsutnosti s posla zbog lošeg zdravlja, a ponekad i duža razdoblja bolovanja uslijed problema s emocionalnim i mentalnim zdravljem.

Kumulativni efekt procijenjenih 38,3% stanovništva zahvaćeno je emocionalnim i mentalnim zdravstvenim problemima.

Psihoterapija je učinkovita intervencija za širok raspon problema mentalnog zdravlja kod ljudi svih dobnih skupina; prosječna stopa uspjeha za tretirane slučajeve kreće se od 65 do 72%. (1) Koristi su za klijente koji primaju učinkovito liječenje, a od presudnog značaja je i za EU, to je ušteda za državu i porezne obveznike zbog relativno niske strukture troškova / visoke vrijednosti.

U Europi je samo 26% ljudi koji imaju problema s mentalnim zdravljem upućeno na stručnjaka za mentalno zdravlje.

Ljudi koji imaju poremećaje ličnosti, kronična stanja i teške poremećaje anksioznosti ili depresije su skupina kojoj je potrebna psihoterapija, uključujući dugoročnu psihoterapiju. Izuzetno je važno da takvi ljudi dobiju adekvatnu podršku. Ako se to ne dogodi, tada se troškovi povezani s, primjerice, bolovanjem, smanjenom produktivnošću, čestim odlascima liječniku  i posjetama bolničkim hitnim odjelima, stečenom invalidnošću, značajno povećavaju.

Dosta je dokaza iz studija koje su trajale 40 godina da pojedinci, parovi i obitelji koji su uključeni u  psihoterapiju imaju bolje rezultate u upravljanju svojim životom kratkoročno i dugoročno od otprilike 75% ljudi koji nisu uključeni u psihoterapiju (1).

Smanjenje troškova povezanih s cjelokupnom zdravstvenom zaštitom osoba koje imaju koristi od psihoterapije

Postoje i dokazi da ljudi koji koriste psihoterapijske usluge koriste manje medicinskih usluga, uključujući bolničke usluge. U istraživanju tijekom razdoblja od 30 godina pokazalo se da je u 90% ispitanih slučajeva nadoknada troškova zapravo veća od troškova pružene psihoterapije (2).

Istraživanje pokazuje da su troškovi povezani s cjelokupnom zdravstvenom zaštitom osobe koja ima koristi od psihoterapije smanjena za 17% u usporedbi s onima koji nisu uključeni u psihoterapijski tretman. U slučaju osoba koje ne koriste psihoterapiju, potrebni troškovi za zdravstvene usluge povećali su se za 12,3% (3) (Chiles, Lambert i Hatch 1999, 2002).

Uspoređujući podatke iz razdoblja prije uključenosti u psihoterapiju i nakon završetka psihoterapijskog procesa, Golden (4) je uočio  smanjenje učestalosti posjeta liječnicima primarne njege ili obiteljskim liječnicima za 49%. Ovi rezultati također pokazuju da uključivanje psihoterapije u proces liječenja ljudi koji vrlo često koriste medicinsku njegu smanjuje stopu hospitalizacije u prosjeku 2,52 dana po osobi.

Dajući financijske primjere ekonomskih koristi od psihoterapije iz jedne zemlje, Poljske, izvješće koje je pripremio Institut za upravljanje zdravstvom u Varšavi pokazuje da u Poljskoj troškovi liječenja depresije iznose 40 milijuna eura godišnje, i troškovi koji nastanu u Poljskoj instituciji za socijalno osiguranja povezani s depresijom iznose 176 milijuna eura godišnje. Važno je istaknuti da su oko 80% svih bolesnika s depresijom ljudi u dobi u kojoj se očekuje najveća ekonomska aktivnost (30-59 godina). Financijski troškovi prijavljeni u Poljskoj odražavaju stanje u svakoj zemlji EU-a.

Zaključno, jasne su koristi i uštede od primjene psihoterapije u zdravstvenom sustavu, socijalnoj skrbi i drugim sektorima ili područjima. Učinkovita intervencija u području mentalnih zdravstvenih problema trebala bi uključivati ​​pomoć i djelovanje u najranijoj mogućoj fazi, uključujući psihoterapiju. K tome, ciljevi psihoterapije više su od ublažavanja problematičnih simptoma. Unutar psihoterapijskog odnosa klijent ima priliku iskusiti više od onoga tko osoba zaista jest, povećati samosvijest, veću sposobnost za samoregulaciju i zadovoljniji život.

(1) The Effectiveness of Psychotherapy, Carr (2012)
(2) Caldwell, Woolley & Caldwell (2007)
(3) Chiles, Lambert and Hatch (1999, 2002)
(4) Golden (1997)

Članak je preuzet i preveden sa službene web stranice Europske organizacije za psihoterapiju (EAP European Association for Psychotherapy): https://www.europsyche.org/about-psychotherapy/cost-effectiveness-of-psychotherapy/

Na linku možete preuzeti službenu brošuru Europske organizacije za psihoterapiju:

Ilustracija je preuzeta s web stranice https://www.pinterest.com/pin/819444094680891827/