U srijedu, 24. veljače 2016. godine u 12 sati u vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, održati će se završna prezentacija projekta ˝Unaprjeđenje socijalnih usluga suradnjom, razvojem i edukacijom˝.

Projekt su provodile udruga ˝Terra˝, udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe ˝Oaza˝, Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije˝Veranda˝ iz Virovitice te udruga ˝Milosrđe˝ – Centar za beskućnike iz Karlovca. Projekt je realiziran u periodu od 29.12.2015. do 28.2.2016. godine.

Opći cilj projekta bio je usmjeren na podršku institucionalnom razvoju prijavitelja i partnera koje okupljaju ciljane skupine njegujući međusobnu suradnju i partnerstvo. Kooperacija je bila fokusirana ponajviše na zajedničku edukaciju i razvoj postojećih socijalnih usluga te povećanje pozitivnih učinaka na kvalitetu života ciljanih skupina. Zajedničkim kapacitetima stvorena je relevantna i komplementarna ekspertiza i institucionalni kapacitet u smislu specijaliziranih znanja i razumijevanja relevantnih okvira za pružanje socijalnih usluga.

U sklopu prezentacije, vrijednim će volonterima udruga˝Terra˝ i ˝Oaza˝ dodijeliti zaslužena priznanja za nesebičan angažman i doprinos u realizaciji vizije ˝Društva bez stigme˝.