Danas, 26. kolovoza 2020 u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je Terrina konferenciji za medije povodom završetka provedbe projekta „Budi Uključen/a, Budi Aktivan/na” čija provedba je započela 01. rujna 2018. godine. Predstavljene su provedene aktivnosti i ostvareni rezultati ovog za lokalnu zajednicu važnog projekta namijenjenog marginaliziranim društvenim skupinama.
Projekt je financiran sredstvima Europske Unije (Europskog socijalnog fonda), iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.