Organizatori konferencije

Grad Rijeka i udruga Terra

O konferenciji

Projekt MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina provodi Grad Rijeka u partnerstvu s udrugom Terra u razdoblju od 15.2.2021.-15.2.2023. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog
fonda.
U sklopu projekta grad Rijeka i udruga Terra organiziraju Završnu konferenciju projekta koja će se održati 31.01.2023. godine u terminu od 09:00 do 16:00 u hotelu Bonavia u Rijeci.

Program konferencije sadržava predavanja i plenarne rasprave u okviru kojih će sudionici moći aktivno participirati u radu same konferencije. Cilj konferencije je sa stručnog aspekta saznati stanje i izazove u gradu Rijeci i okolici u području pružanja socijalnih usluga osobama u riziku od socijalne isključenosti, s glavnim osvrtom na djecu i mlade (prvi dio konferencije) i osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu (drugi dio konferencije).

Kome je konferencija namijenjena

Konferencija je namijenjena svim stručnjacima te svima onima koji se u svome profesionalnom djelovanju bave pružanjem zdravstvenih i/ili socijalnih usluga ranjivim skupinama društva.
Događaj će biti bodovan od strane relevantnih stručnih komora.

Prijave za sudjelovanje na konferenciji

Prijave za sudjelovanje su omogućene putem online prijavnice.
Moguće je izabrati uživo ili online sudjelovanje na konferenciji.
Broj sudionika je ograničen. Prijave sudionika otvorene su do 25.01.2023. ili do popunjenja kapaciteta.
Za sudjelovanje na ovom događanju nije predviđena kotizacija.
Za sudionike konferencije osigurani su ručak i osvježenja.
Svi sudionici koji se odluče za online sudjelovanje na konferenciji dobiti će na e-mail poveznicu za spajanje na Zoom.

Kontakti za više informacija

E-mail: info@udrugaterra.hr
Telefon: +385 51 337 400

PRIJAVNICA
PROGRAM

U nastavku je više informacija o projektu.

MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina
Korisnik projekta: Grad Rijeka
Partner u projektu: Udruga Terra
Ukupna vrijednost projekta: 1.823.688,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 15.2.2021.-15.2.2023.

Projekt MentoRI omogućava:
• razvoj inovativnih socijalnih usluga u zajednici
• osnaživanje uloge lokalne zajednice u procesima planiranja usluga na lokalnoj razini
• poticanje suradnje u pružanju usluga
• suzbijanje siromaštva i podupiranje socijalne uključenosti ciljanih skupina

Razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina cilj je ovog projekta. Aktivnostima projekta osigurava se da osobe izložene riziku od socijalne isključenosti dobiju potrebne prilike i resurse kako bi punopravno sudjelovale u
ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu.
Projekt je namijenjen korisnicima zajamčene minimalne naknade, kao i djeci i mladima do 29 godina.

Usluge za korisnike:

Mentorstvo za socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti
Usluga mentorstva za dugotrajno nezaposlene primatelje ZMN i mlade u riziku od socijalne isključenosti omogućava samoaktivaciju korisnika i njihovo osnaživanje usmjeravanjem na njihove sposobnosti i potencijale kojim raspolažu. Mentorstva provode 12 mentora za socijalno uključivanje.

Info pult za zapošljavanje
Usluga info pulta odnosi se na usluge stjecanja novih znanja i vještina o korištenju računala, upravljanju osobnim financijama te samozapošljavanju, u svrhu povećanja potencijala ciljanih skupina za uključivanje na tržište rada.

Klub korisnika
Klub korisnika pruža organizirane usluge s ciljem socijalne aktivacije, druženja, kreativnog izražavanja i aktivnog sudjelovanja. Korisnicima je omogućeno uključivanje u sportske aktivnosti. Organiziraju se i zajednički odlasci na kulturna, umjetnička i sportska događanja.

Terenske usluge i telefonsko i online savjetovanje
Usluge na terenu provode se kako bi se omogućila dostupnost socijalnih usluga svakom korisniku, u skladu s njegovim potrebama i mogućnostima. Uz usluge na terenu, korisnicima je omogućeno i savjetovanje putem telefona, mobitela i on-line aplikacija.

Kontakti za više informacija:
Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
Adresa: Korzo 16 , 51000 RIJEKA
Tel. +385 51 209 626
E-mail: zdravstvo@rijeka.hr
Web: https://www.rijeka.hr/

Udruga Terra
Adresa: Krešimirova 12, 51000 RIJEKA
Tel. +385 51 337 400
E-mail: info@udrugaterra.hr
Web: https://www.udrugaterra.hr/
Facebook: Udruga Terra