1.9.2018. godine udruga Terra i udruga Oaza počele su s provedbom projekta Budi Uključen/a, Budi Aktivan/na – Projekt podrške marginaliziranim skupinama kroz informiranje, edukacije i savjetovanje. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog Socijalnog fonda.

Glavni cilj natječaja i projekta je podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

Projekt se provodi kroz 2 osnovne aktivnosti: socijalno mentorstvo i info pult za zapošljavanje i provedba programa edukacije za razvoj i unaprjeđenje mekih i prenosivih vještina za poboljšanje kompetencija za tržište rada.

Udruga Terra i Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza od početka svog djelovanja rade s isključenim i marginaliziranim skupinama društva. Projekt se temelji na praćenju svakodnevnih životnih problema i potreba naših korisnika te socijalnim potrebama i ekonomskim ograničenjima područja Primorsko-goranske županije. Kao što se često ističe u svim relevantnim dokumentima RH, podzastupljene skupine su stalno izložene u području ostvarivanja svojih prava te su u riziku od socijalne i profesionalne marginalizacije i imaju potrebu podrške, ohrabrenja i pomoći kako bi se prevladale teškoće socijalizacije i poboljšanje kvalitete života i uključenja u društvo kao odgovornog i ravnopravnog građanina. Prema posljednjim podacima HZZ-a, krajem rujna 2017. u Republici Hrvatskoj bile su evidentirane 168.934 nezaposlene osobe, U Primorsko-goranskoj županiji bilo je ukupno 8394 nezaposlenih osoba.

Usluga socijalnog mentorstva koja je dio ovog projekta nastoji proširiti lepezu usluga za socijalno osjetljive skupine dajući dodatne alate zaposlenicima udruge Terra i udruge Oaza za rad s dugotrajno nezaposlenim primateljima pomoći za uzdržavanje (koja je jedna od najčešće dodjeljivanih pomoći iz sustava) te propitujući potrebe korisnika i radeći na širenju njihove socijalne mreže. Socijalno mentorstvo je namijenjeno pojedincima kojima prijeti opasnost od ili su već u marginaliziranom položaju u društvu. Odnosi se na osnaživanje pojedinaca kako bi utjecali na socijalni status napredujući iz isključenosti u uključenost.

Uvođenjem socijalnog mentorstva postiže se unaprijeđen individualizirani pristup koji omogućuje samoaktivaciju dugotrajno nezaposlenih korisnika pomoći za uzdržavanje i usmjereno je na osnaživanje korisnika te bolju motivaciju onih koji su najviše marginalizirani i najudaljeniji od tržišta rada usmjeravanjem na njihove sposobnosti i potencijal kojim raspolažu.

Stoga je u promicanju socijalnog uključivanja potrebno omogućiti: sigurnost zaposlenja, pristup uslugama te povezanost s obitelji, prijateljima, radom i lokalnom zajednicom. Osim toga, potrebno je osnažiti pojedince za suočavanje i prevladavanje osobnih kriza te im omogućiti priliku za iskazivanje potreba. Za korisnike prava iz sustava socijalne skrbi često se ističe da su siromašni i socijalno isključeni, što znači da imaju mala primanja, niži životni standard, lošije stambene uvjete, što može doprinijeti tome da ti pojedinci češće imaju prekinute socijalne veze, i slabiju političku participaciju.

Projekt se provodi za korisnike udruge Terra i udruge Oaza. Projekt će biti usmjeren na provedbu ciljanog programa za razvoj i unapređenje mekih i prenosivih vještina pripadnika marginaliziranih skupina. Program će se provoditi kroz tri osnovne aktivnosti: info pult za pomoć u zapošljavanju, edukativne radionice i pružanje usluga socijalnog mentorstva. Info pult za zapošljavanje sastojati će se od pružanja sljedećih usluga: upućivanja korisnika u program, pomoć u pisanju molbi i cv-a, informiranje o slobodnim radnim mjestima, informiranje o obrazovnim programima, savjetodavne usluge iz područja prava i socijalne zaštite,upućivanje na psihološko savjetovanje i psihoterapiju, korištenje telefona, računala, pisača i skenera za ostvarivanje svojih prava i zapošljavanje, upućivanje na radionice u sklopu projekta, upućivanje u programe prekvalifikacije, doškolovanja ili uključivanju u sustav obrazovanja, individualne konzultacije. Edukativne radionice provoditi će se iz različitih područja za unaprjeđenje kompetencija koje doprinose konkurentnosti na tržištu rada: komunikacijske vještine, vještine samoprezentacije, pisanje molbi i CV-a, vježba intervjua za posao, upravljanje osobnim financijama, radionice rješavanja problema, timskog rada i komunikacije kroz igranje uloga, interaktivne radionice s poslodavcima uz simuliranje razgovora za posao). Usluge socijalnog mentorstva usmjerene su na korisnike minimalne naknade.

Projekt se provodi do 31.8.2020.

element2_A5 (1)