Danas, 1. srpnja 2021. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ProstoRi Podrške – program savjetovališta u zajednici koji udruga Terra provodi s udrugom UZOR i gradom Rijeka u periodu od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2023.

Osnovni podaci o projektu:

Korisnik projekta: Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka (U.Z.O.R.)

Partneri u projektu: Udruga Terra i Grad Rijeka

Sažetak projekta: Uspostavljanje savjetovališta u zajednici s ciljem povećanja dostupnosti psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti radi sprječavanja kronifikacije psiholoških poteškoća i institucionalizacije te lakšeg uključivanja osobe na tržište rada.

Ciljevi projekta: Pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije socijalnih usluga i podizanje svijesti javnosti o deinstitucionalizacije socijalnih usluga; Unaprjeđenje kvalitete i razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga; Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.

Projekt je odobren unutar poziva Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, Broj poziva: UP.02.2.2.15.

lenta euProjekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.