25. ožujka 2022. sudjelovali smo na stručnoj konferenciji u organizaciji HUHIV-a i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pod nazivom ˝Zajedničkim snagama do bolje prevencije i liječenja virusnih hepatitisa u korisnika droga˝.

Na konferenciji su predstavljeni nacionalni programi, strategije, akcijski planovi vezani uz prevenciju krvlju prenosivih bolesti, u prvom redu hepatitisa C i B; prevencija virusnih hepatitisa u zatvorskom sustavu te praksa liječenja i skrbi hepatitisa B i C u Hrvatskoj.

Osim toga, aktivno smo sudjelovali na panel raspravi s predstavnicima organizacija u zajednici, vezano uz iskustva provedbe projekta obuhvata, probira na HCV i uključivanje u skrb. Osim Terre, na panel raspravi sudjelovali su i predstavnici udruga Institut, Help, Porat i HUHIV.