30. ožujka 2022. sudjelovali smo na zanimljivom webinaru u organizaciji EMCDDA pod nazivom “Women and drugs in Europe: why gender matters?” (Žene i droge u Europi — zašto je rod bitan?)
Online skup otvorio je Alexis Goosdeel, direktor EMCDDA, nakon čega su uslijedila četiri predavanja u kojima su predstavljeni obrasci i trendovi uporabe droga među ženama u Europi. Osim toga, obradila se tema utjecaja roda na konzumaciju psihoaktivnih tvari kroz različite kontekste i životni vijek.

Webinar istražuje obrasce i trendove korištenja droga među ženama u Europi. raspravlja o ulozi spola u ponašanju i iskustvima žena koje koriste droge.

Žene čine otprilike trećinu ljudi koji eksperimentiraju s drogama i četvrtinu svih ljudi s ozbiljnim problemima s drogom.

Posljednjih godina razlike između spolova se smanjuju među osobama koje konzumiraju alkohol, no trendovi su manje jasni u slučaju nedopuštenih droga.

Spol kao društvena struktura igra važnu ulogu u putevima žena prema korištenju droga i ovisnosti i to se mora uzeti u obzir u istraživanjima i intervencijama.