Udruga roditelja Korak po korak organizirala je zanimljiv međunarodni webinar na temu pružanja usluga postpenalnog prihvata za počinitelje kaznenih djela i članove njihovih obitelji, a s ciljem stvaranja uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u zajednicu.
Webinare su vodili sručni suradnici Udruge roditelja Korak po korak na projektu „Uključene zajednice“ iz Republike Hrvatske i Republike Finske. Posebno smo ponosni na Terrinu Stambenu zajednicu za bivše zatvorenike koja je istaknuta kao primjer dobre prakse u području postpenalnog tretmana bivših zatvorenika. ??