29. srpnja 2015. djelatnici i volonteri Udruge Terra obišli su mjesta okupljanja mladih na otoku Rabu te tom prilikom podijelili edukativni i informativni materijal i kondome. Mlade su upoznali s važnošću zaštite od spolno prenosivih bolesti te rizicima vezanim uz konzumaciju opojnih droga i alkohola.