Organizatori konferencije

Grad Rijeka i udruga Terra

O konferenciji

Projekt MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina provodi Grad Rijeka u partnerstvu s udrugom Terra u razdoblju od 15.2.2021.-15.2.2023. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
U sklopu projekta grad Rijeka i udruga Terra organiziraju Virtualnu početnu konferenciju projekta koja će se održati 07.07.2021. godine u terminu od 09:30 do 13:30 putem virtualne platforme Zoom.

Program konferencije sadržava predavanja i plenarne rasprave u okviru kojih će sudionici moći aktivno participirati u radu same konferencije. Cilj konferencije je sa stručnog aspekta saznati stanje i izazove u gradu Rijeci i okolici u području pružanja zdravstveno-socijalnih usluga osobama u riziku od socijalne isključenosti, s glavnim osvrtom na djecu i mlade (prvi dio konferencije) i osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu (drugi dio konferencije).

Kome je konferencija namijenjena

Konferencija je namijenjena svim stručnjacima te svima onima koji se u svome profesionalnom djelovanju bave pružanjem zdravstvenih i/ili socijalnih usluga ranjivim skupinama društva.

Događaj će biti bodovan od strane relevantnih stručnih komora.

Prijave na konferenciju

Prijave za sudjelovanje su putem on-line prijavnice.

Prijave sudionika otvorene su do popunjenja kapaciteta. Za sudjelovanje na ovom događanju nije predviđena kotizacija.

Za sve sudionike konferencije osiguran je paket promo materijala projekta: majica, platnena torba, bilježnica, kemijska i USB stick.

Kontakti za više informacija

E-mail: info@udrugaterra.hr

Telefon: +385 51 337 400

PRIJAVNICA
PROGRAM

U nastavku je više informacija o projektu.

MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina
Naziv projekta: MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina
Korisnik projekta: Grad Rijeka
Partner u projektu: Udruga Terra
Ukupna vrijednost projekta: 1.823.688,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 15.2.2021.-15.2.2023.

Projekt MentoRI omogućava:
• razvoj inovativnih socijalnih usluga u zajednici
• osnaživanje uloge lokalne zajednice u procesima planiranja usluga na lokalnoj razini
• poticanje suradnje u pružanju usluga
• suzbijanje siromaštva i podupiranje socijalne uključenosti ciljanih skupina

Razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina cilj je ovog projekta. Aktivnostima projekta osigurava se da osobe izložene riziku od socijalne isključenosti dobiju potrebne prilike i resurse kako bi punopravno sudjelovale u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu.
Projekt je namijenjen korisnicima zajamčene minimalne naknade, kao i djeci i mladima do 29 godina.

Usluge za korisnike:
• Mentorstvo za socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti
Usluga mentorstva za dugotrajno nezaposlene primatelje ZMN i mlade u riziku od socijalne isključenosti omogućava samoaktivaciju korisnika i njihovo osnaživanje usmjeravanjem na njihove sposobnosti i potencijale kojim raspolažu. Mentorstva provode 12 mentora za socijalno uključivanje.
• Info pult za zapošljavanje
Usluga info pulta odnosi se na usluge stjecanja novih znanja i vještina o korištenju računala, upravljanju osobnim financijama te samozapošljavanju, u svrhu povećanja potencijala ciljanih skupina za uključivanje na tržište rada.
• Klub korisnika
Klub korisnika pruža organizirane usluge s ciljem socijalne aktivacije, druženja, kreativnog izražavanja i aktivnog sudjelovanja. Korisnicima je omogućeno uključivanje u sportske aktivnosti. Organiziraju se i zajednički odlasci na kulturna, umjetnička i sportska događanja.
• Terenske usluge i telefonsko i online savjetovanje
Usluge na terenu provode se kako bi se omogućila dostupnost socijalnih usluga svakom korisniku, u skladu s njegovim potrebama i mogućnostima. Uz usluge na terenu, korisnicima je omogućeno i savjetovanje putem telefona, mobitela i on-line aplikacija.

Kontakti za više informacija:
Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
Adresa: Korzo 16 , 51000 RIJEKA
Tel. +385 51 209 626
E-mail: zdravstvo@rijeka.hr
Web: https://www.rijeka.hr/

Udruga Terra
Adresa: Krešimirova 12, 51000 RIJEKA
Tel. +385 51 337 400
E-mail: info@udrugaterra.hr
Web: https://www.udrugaterra.hr/
Facebook: Udruga Terra