Sažetak projekta

Projekt je usmjeren na podršku institucionalnom razvoju prijavitelja i partnera koje rade s ovisnicima, beskućnicima i mladima njegujući međusobnu suradnju i partnerstvo. Kooperacija će biti fokusirana ponajviše na zajedničku edukaciju i razvoj postojećih socijalnih usluga te povećanje pozitivnih učinaka na kvalitetu života ciljanih skupina. Zajedničkim kapacitetima ćemo stvoriti vrlo relevantnu i komplementarnu ekspertizu i institucionalni kapacitet u smislu specijaliziranih znanja i razumijevanja relevantnih okvira za pružanje socijalnih usluga.

 

Nositelj projekta: Udruga Terra

 

Partneri na projektu:

Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza, Rijeka

Udruga za pomoć mladima Virovitičko – podravske županije “Veranda”, Virovitica

Udruga Milosrđe – Centar za beskućnike, Karlovac

 

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je podrška institucionalnom razvoju prijavitelja i partnera koje okupljaju ciljane skupine njegujući međusobnu suradnju i partnerstvo. Kooperacija će biti fokusirana ponajviše na zajedničku edukaciju i razvoj postojećih socijalnih usluga te povećanje pozitivnih učinaka na kvalitetu života ciljanih skupina. Zajedničkim kapacitetima ćemo stvoriti vrlo relevantnu i komplementarnu ekspertizu i institucionalni kapacitet u smislu specijaliziranih znanja i razumijevanja relevantnih okvira za pružanje socijalnih usluga.

Udruga Terra već  14 godina radi s isključenim i marginaliziranim skupinama razvijajući postojeće I stvarajući nove projekte I programe. Eksterna evaluacija koja je provedena u ožujku 2014 od strane stručne firme za evaluaciju projekata ističe sljedeće: „Terra je u lokalnoj zajednici prepoznata kao ključan dionik koji se bori protiv stigmatizacije i diskriminacije marginaliziranih skupina.”Preporuča se ostvariti službenu suradnju s različitim institucijama koje okupljaju i rade s istim ili bliskim ciljanim skupinama. Takva suradnja bi osigurala institucionalnu odgovornost, a ne samo odgovornost pojedinih djelatnika organizacije te bi bila precizirana zajedničkim interesima, vještinama i znanjima koje bi udrugama službeno u interesu korisnika mogle razmjenjivati. Dugoročno formaliziranje suradnje između Terre i drugih organizacija i institucija bi dovelo do efikasnijeg rješavanja problema korisnika jer bi se neke dobre prakse institucionalizirale, a ne bi ovisile o dobroj volji motiviranih djelatnika.”

Projekt će se usmjeriti na jačanje kapaciteta udruga koje okupljaju ciljane skupine s kojima Terra i partneri rade. Takva suradnja i zajedništvo ima za cilj što bolju razgranatost socijalnih usluga za ciljane skupine, bolje zastupanje prava ciljanih skupina i jačanje kapaciteta svih organizacija uključenih u projekt.

 

Glavne aktivnosti projekta:

 1. Osnaživanje kapaciteta udruge Terra i partnera u pružanju socijalnih usluga

U sklopu ove aktivnosti biti će provedena trodnevna edukacija s ciljem bolje organizacije posla i praćenja svih socijalnih usluga. Glavni cilj edukacije je poboljšanje pružanja dosadašnjih socijalnih usluga i razvijanje novih u skladu s potrebama korisnika.

Za kvalitetnije praćenje rezultata pružanja socijalnih usluga biti će izrađen informatički program za praćenje korisnika.

Također će se djelatnici i volonteri moći usavršiti i usvojiti nova znanja s područja njihove specijalnosti , a važne za unaprjeđenje djelovanja u odnosu na korisnika.

 1. Jačanje kapaciteta za uključivanje volontera

U sklopu ove aktivnosti biti će održana dvodnevna radionica za koordinatore volontera. Edukacija će biti namijenjena zaposleniku udruge Terra i partnera koje će osmišljavati, koordinirati i pratiti rad volontera u istim organizacijama. Uključenje volontera ima za svrhu podizanje kvalitete usluga korisnicima. Program edukacije biti će organiziran u trajanju od dva dana. Metode koje se koriste zahtijevaju od polaznika visoki stupanj aktivnosti, a uključuju interakcijske vježbe, diskusije, rad u malim grupama i kraća izlaganja. Teme koje će biti obrađene u edukaciji biti će: Uvod u volonterstvo – definicije i konteksti, Zakonski okvir za volontiranje u RH: prava i odgovornosti volontera i organizatora volontiranja, Faze upravljanja radom volontera, Najčešće prepreke kvalitetnom radu s volonterima i kako ih izbjeći, Uloga koordinatora volontera, Motivacija ljudi za volontiranje, Opis posla volontera, Komunikacija u radu s volonterima, Informiranje i privlačenje potencijalnih volontera, Orijentacija i selekcija volontera, Edukacija volontera, Praćenje i procjena kvalitete rada volontera, Zadržavanje volontera u organizaciji, Ugovor i potvrda o volontiranju, Izvještavanje o volonterskom radu.

Nakon izbora koordinatora volontera biti će organizirana mjesečna kampanja za traženje volontera putem plakata i istupa u medijima. Nakon prijava volontera za sve volontere biti će organizirana jednodnevna edukacija volontera za upoznavanje s programom udruga i ulogama volontera u pružanju socijalnih usluga korisnicima. Za svakog volontera biti će osmišljen plan uključivanja u aktivnosti udruge Terra i partnera. Tijekom perioda volontiranja biti će organizirana stalna supervizija koja će uključivati stalno mentoriranje i monitoring volontera.

 

 1. Socijalno poduzetništvo za zapošljavanje ranjivih skupina

3.1. Praonica rublja

3.2. Info centar za pomoć u zapošljavanju

 

 1. Kampanja s ciljem podizanja informiranosti o socijalnim uslugama u zajednici
  • 3 okrugla stola
  • 3 tribine
  • Dani otvorenih vrata
  • Forum teatar

Kampanja će se organizirati kako bi se povezali svi dionici udruge Terra i partnera te kako bi se podigla informiranost o socijalnim uslugama u zajednici te o specifičnim potrebama ugroženih pojedinaca i skupina. Kampanjom ćemo nastojati uključiti korisnike projekta i ključne osobe iz državnih i drugih institucija.

Tijekom organizacije kampanje o svim događajima ćemo obavijestiti medije na konferenciji za novinare koja će prethoditi kampanji.

U sklopu kampanje, u Rijeci, Karlovcu i Virovitici, tijekom trajanja projekta, biti će održana: 3 okrugla stola, 3 tribine, Dani otvorenih vrata. U sklopu tribine biti će održana forum kazališna predstava.

 

Picture1