Sastanak udruga koje se bave zatvorima održan je 22.3.2019. u udruzi Roditelji u akciji, Rodino
gnijezdo, Žerjavićeva 10.
Na sastanku je bilo 14 predstavnica i predstavnika OCD iz Zagreba, Petrinje i Rijeke: Udruga Stijena,
Udruga Vida, Status M, Ambidekster Kulb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Skribonauti, Udruga
IKS, Udruga Roditelji u akciji i udruga Terra.
Cilje inicijative i održavanja sastanka je da se udruge umreže u neformalnu platformu kako bi se
učinkovitije planirale aktivnosti i provodili, da se, osim onih koje već jesu prepoznate uključi i što više
drugih udruga kojima se interesi poklapaju.
Na sastanku su postavljeni temelji za stvaranje održive platforme za što učinkovitiji rad u zatvorskom
sustavu.
Novi sastanak je planiran u svibnju.