Od 9.-10. rujna 2019. Budimpešta je bila domaćin treninga Correlation Mreže (Europska mreža civilnog društva i stručno središte na području uporabe droga, smanjenja štete i socijalne uključenosti) o planiranju intervencija, nadzoru, evaluaciji i zagovaranju. 22 odabrana sudionika sudjelovala su u dugim raspravama na nacionalnoj i međunarodnoj razini te praktičnim i interaktivnim radionicama. Naša pripravnica Ilijana Grgić vratila se puna dojmova i primjenjivih znanja.