Društvo andragoga Srbije je u sklopu Erasmus projekta Obrazovanje u zatvoru 24.4. posjetilo udrugu Roditelji u akciji s ciljem upoznavanja njihovog rada u zatvorskom
sustavu te razmjeni iskustava s organizacijama iz Hrvatske. Na poziv Roda, predstavljene su i aktivnosti udruge Terra koje se provode u zatvoru u Rijeci i koje se
planiraju u budućnosti. Uz Rodu i Terru svoje aktivnosti predstavile su i druge udruge.
Osnovni cilj Erasmus projekta europske mobilnosti Obrazovanje u zatvoru, čiji je nositelj Društvo andragoga Srbije a čija implementacija traje od 01.11.2018. do 31.10.2019. godine, je podrška osnovnim školama koje ostvaruju Nastavni plan i program osnovnog obrazovanja odraslih u kazneno-popravnim zavodima u Srbiji u daljnjem profesionalnom
usavršavanju, usvajanju znanja, razvijanju vještina i obogaćivanju iskustava u vezi s obrazovanjem i resocijalizacijom osuđenika kroz europsku mobilnost, a u namjeri da se unaprijede andragoške
kompetencije kadra zaposlenog u službama za tretman i obrazovanje koje su neophodne za efikasan rad sa odraslima, podizanje općeg nivoa obrazovanja osuđenika, njihovih kvalifikacija za obavljanje konkretnih poslova, kompetitivnosti na tržištu rada, kao i spremnosti za dalje kontinuirano formalno i neformalno učenje i obrazovanje tokom čitavog života.
Aktivnosti kroz koje se nastoji ostvariti navedeni cilj su promatranje rada na licu mjesta (job shadowing) i razmjena iskustava sa institucijama iz Hrvatske i Italije čije je polje djelovanja u vezi sa
obrazovanjem u zatvoru.