Globalna kampanja Podrži. Ne kažnjavaj (Support.Don’t Punish) obilježava se na današnji dan, 26.lipnja!
Kampanja poziva na izmjene postojećih zakona o drogama, na dekriminalizaciju nenasilnih kaznenih djela protiv droga i na ulaganja u učinkovite i isplative mjere smanjenja štete za ljude koji uzimaju droge. Pokrenuta je 2013. godine i raste iz godine u godinu; Udruga Terra od 2018. godine sudjeluje u provedbi “Support.Don’t Punish” aktivnosti.
“Rat protiv droga”, koji je Vlada Sjedinjenih Američkih Država objavila prije 50 godina, nije uspio smanjiti upotrebu droga i doveo je do ozbiljnih negativnih posljedica – smrtnih slučajeva od predoziranja, HIV-a i hepatitisa C među ljudima koji uzimaju droge, prenatrpanost zatvora, teška kršenja ljudska prava i povećanje stigme, marginalizacije, nasilja i korupcije.
Umjesto toga, javila se potreba za politikama o drogama koje su suštinski utemeljene u ljudskim pravima i kojima je cilj riješiti zdravstvene i socijalne ranjivosti s kojima se suočavaju ljudi koji uzimaju droge, umjesto da ih pogoršavaju.
Vrijeme je da iza sebe ostavimo štetnu politiku, ideologiju i predrasude te da pružamo pomoć i podršku, a ne kažnjavamo ljude koji uzimaju droge.