01. i 02. listopada Udruga Terra bila je domaćin vrlo zanimljivog seminara. Organizacija Status M, uz podršku Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, organizirala je seminar za stručnjake/inje u području poticanja aktivnog očinstva – Supertata.
Seminar se održao u okviru projekta MenCare – uključenje muškaraca u aktivno očinstvo i postizanje rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj. Cilj im je poticati očeve i buduće očeve na aktivno i uključeno roditeljstvo, odgoj djece te bavljenje kućanskim poslovima.