Upravo sudjelujemo na webinaru Pripreme za uvođenje EURA kod neprofitnih organizacija, financijski izvještaji, godišnji odmor i regres u neprofitnim organizacijama koji danas 14. srpnja 2022. organizira Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Trajanje webinara je od 9:30 do 14:00.

Predavači: mr. sc. Andreja Milić, dr. sc. Marija Zuber – savjetnice – urednice časopisa Računovodstvo i financije i priloga Riznica.

Program webinara:

PRIPREME ZA UVOĐENJE EURA
Zakon o uvođenju eura
pravila preračunavanja i zaokruživanja kuna u eure
dvojno iskazivanje cijena i vrijednosti
izrada financijskog plana neprofitnih organizacija za 2023.
izvršavanje platnih transakcija
prilagodbe informatičkih sustava

PRILAGODBA POSLOVNIH PROCESA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA POSLOVANJE U EURU
financijsko i računovodstveno poslovanje
poslovne knjige
knjigovodstvene evidencije knjigovodstvenih isprava
gotovinsko poslovanje – blagajne
financijski izvještaji

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SIJEČANJ – LIPANJ 2022. G.
okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
obrazac financijskih izvještaja – obrazac PR-RAS-NPF
rok i način podnošenja obrasca
upute za popunjavanje obrasca u elektroničkom obliku

PRIPREME ZA UVOĐENJE EURA U RADNIM ODNOSIMA I UGOVORIMA S VANJSKIM SURADNICIMA
isprave o plaći i naknadi plaće u razdoblju dvojnog iskazivanja valuta
plaća za prosinac 2022.
obustave iz plaće
JOPPD obrazac za plaću za prosinac 2022.
ispravak i dopune JOPPD obrasca iz 2022. i ranijih razdoblja
korištenje osobnog odbitka u 2023.
iznosi neoporezivih primitaka u 2023.
obračun službenih putovanja obavljenih u 2022., isplata u 2023.
mirovinska osnovica za 2022. godinu
popunjavanje Potvrde o plaći za razdoblje koje obuhvaća 2022. i 2023.
ugovori o radu sklopljeni do kraja 2022. i od 2023.
postupak ako se propisana/određena novčana prava samo preračunavaju u eure
postupak ako se uređena prava mijenjaju zbog zaokruživanja
ugovori o djelu i autorski ugovori u razdoblju dvojnog iskazivanja

GODIŠNJI ODMOR I REGRES U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
određivanje punog i razmjernog dijela godišnjeg odmora
razdoblja koje se ne uračunavaju u trajanje godišnjeg odmora
bolovanje, rodiljni dopust, plaćeni dopust i pravo na godišnji odmor
prekid bolovanja – godišnji odmor – nastavno bolovanje
određivanje visine naknade plaće za godišnji odmor
način isplate regresa i zaštićeni račun
regres za tekuću i za prethodnu godinu u obrascu JOPPD
naknada za neiskorišteni godišnji odmor