Danas, 26. listopad 2021. od 9:30 do 14:00 sudjelujemo na webinaru NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU I E- RAČUNI u organizaciji Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

Predavači: Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba i mr.sc. Jasna Nikić, savjetnica-urednica u časopisu Računovodstvo i financije i Riznica

Vlada Republike Hrvatske donijela je 1. srpnja 2021. novu Uredbu o uredskom poslovanju, jedan od ključnih propisa za rad cjelokupne državne i javne uprave, kojom se uredsko poslovanje u Republici Hrvatskoj uvodi u suvremeno, elektroničko doba. Naime, nova Uredba utvrđuje da javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem. Također, papirno vođenje evidencija u pisarnici odlazi u povijest.

Uredbom se u javni sektor Republike Hrvatske uvodi elektroničko poslovanje, što je vjerojatno najveća reforma hrvatske državne i javne uprave u nekoliko desetljeća.

Osnovne novine koje donosi nova uredba su:

  • javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem
  • pismena se evidentiraju u informacijskom sustavu uredskog poslovanja javnopravnog tijela.
  • javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja u skladu s odredbama Uredbe, dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. siječnja 2023.
  • upis u papirne knjige ukida se i od 2023. više neće biti dopušten.

PROGRAM WEBINARA:

NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU
– najvažnije novine
– obveznici primjene nove Uredbe
– rokovi za usklađenje s novom Uredbom
– obveza uvođenja informacijskog sustava uredskog poslovanja
– zahtjevi koje mora ispuniti informacijski sustav uredskog poslovanja
– novosti vezane uz primitak, otvaranje i pregled pismena
– evidentiranje pismena u informacijskom sustavu
– razvrstavanje i raspoređivanje pismena
– osnovne evidencije uredskog poslovanja
– pomoćne evidencije uredskog poslovanja
– klasificiranje i urudžbiranje pismena – novine
– primjena novog Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju i evidencija uredskog poslovanja
– novosti vezane uz donošenje i izradu Plana klasifikacijskih oznaka
– dostava pismena u rad – formiranje digitalnih datoteka
– administrativno-tehnička obrada akata – novine
– upotreba elektroničkog popisa i elektroničkog žiga
– način otpreme neupravnih i internih akata
– način otpreme upravnih akata
– priprema predmeta za pismohranu i arhiv – digitalizacija arhive

E – RAČUNI
– Jesu li e-računi pismena?
– Treba li urudžbirati E-račune?
– Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
– E-računi prema ugovorima i narudžbenicama
– E-računi u jednostavnoj nabavi
– Treba li E-račun za nabave ispod 20.000 kuna?
– obvezan element E-računa – upućivanje na ugovor
– Moraju li dobavljači iz inozemstva slati E-račune?
– Što ako inodobavljač ne može dostaviti E-račun?
– U kojim se slučajevima može zaprimiti papirnati račun?
– Može li se E-račun zaprimiti putem maila?
– odabir novog informacijskog posrednika
– Kada JLP(R)S i proračunski korisnici moraju izdavati E-račune?