Danas u vremenu od 9:30 do 14:00 sudjelujemo na webinaru Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnoga rada u mjesecu prosincu i godišnji obračun pri isplati plaće po sudskoj presudi koji organizira Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Predavači na webinaru: mr. sc. Kornelija Sirovica, dr. sc. Marija Zuber – savjetnice urednice u časopisu RIF i Riznica

Program webinara:

 1. Obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada tijekom godine
  izdavanje porezne kartice i promjena podataka u PK obrascu
  uvjeti za korištenje prava na osobni odbitak
  utvrđivanje iznosa osobnog odbitka
  promjene iznosa osobnog odbitka u tijeku godine
  podjela osobnog odbitka u tijeku godine
  uvjeti za ostvarivanje prava na umanjenje poreza na dohodak za radnike koji imaju prebivalište i borave na potpomognutom području I. skupine i u Gradu Vukovaru
  obračun doprinosa i poreza na dohodak u slučaju kada poslodavac ne isplaćuje plaće redovito
  naknadna isplata obračunane a neisplaćene plaće
  slučajevi u kojima je poslodavac obvezan tijekom godine ispravljati obrazac JOPPD zbog promjene iznosa obustavljenog poreza na dohodak
  plaćanje poreza na dohodak u posebnim okolnostima (posebne mjere zbog širenja virusa COVID-19)
 2. Obvezno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
  treba li sastavljati godišnji obračun poreza u slučaju neredovitih isplata plaća?
  godišnji obračun poreza u slučaju isplata naknada plaća za:
  rodiljni, roditeljski dopust, posvojiteljski dopust, rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
  bolovanje preko 42 dana
  bolovanje zbog ozljede na radu, itd.
  godišnji obračun poreza na dohodak u slučaju različitog poreznog opterećenja tijekom godine zbog:
  isplata bonusa
  isplata potpora, naknada i nagrada iznad neoporezivog iznosa, itd.
  godišnji obračun poreza na dohodak zbog naknadih promjena podataka o osobnom odbitku
  kada poslodavac ne sastavlja godišnji obračun poreza na dohodak
 3. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice
  uvjeti za sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
  porezna tarifa za godišnji obračun poreza na dohodak
  kada se utvrđuje prosječna stopa prireza
  način povrata više uplaćenog poreza na dohodak
 4. Primjeri sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak i iskazivanja u JOPPD obrascu
  godišnji obračun zbog neravnomjernog poreznog opterećenja
  godišnji obračun u slučaju ostvarivanja prava na neoporezive naknade plaća
  godišnji obračun zbog promjene osobnog odbitka u tijeku godine
  godišnji obračun u slučaju više isplata primitka od nesamostalnog rada u prosincu (plaća, bonus, plaća u naravi, oporezive godišnje nagrade, itd.)
  pravila iskazivanja naknadnog ispravka pogrešno iskazanog povrata poreza po godišnjem obračunu poreza na dohodak u obrascu JOPPD
  ponovljeni godišnji obračun – isplata oporezivog dohotka nakon što je godišnji obračun poreza na dohodak već sastavljen
 5. Godišnji obračun koji poslodavac provodi pri isplati plaće po sudskoj presudi
  uvjeti za primjenu godišnjeg obračuna poreza prema čl. 25. st. 6. Zakona o porezu na dohodak
  pravni akti porezno izjednačeni sa sudskom presudom
  plaća određena u bruto ili u neto iznosu
  obračun doprinosa za prethodna porezna razdoblja
  koje podatke treba pribaviti od Porezne uprave
  utvrđivanje poreza za svaku poreznu godinu obuhvaćenu presudom
  zatezne kamate na doprinose obuhvaćene presudom i na doprinose na plaću
  zatezne kamate na porez na dohodak na plaće za razdoblje od 1. siječnja 2017.
  porezna obilježja zateznih kamata koje se isplaćuju radniku
  isplata neoporezivih primitaka
  kada treba ispostaviti obrazac JOPPD – za oporezive; za neoporezive primitke
  specifičnosti načina iskazivanja oporezivih primitaka u obrascu JOPPD