Danas sudjelujemo na webinaru Aktualnosti iz područja računovodstva i poreza u organizaciji Hrvatske Zajednice Računovođa I Financijskih Djelatnika.

Predavači na webinaru: savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije.

Izdvojene aktualnosti iz programa seminara:

POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI
1. Izmjene Zakona o minimalnoj plaći i ostale aktualnosti u obračunu plaće u 2022. godini
2. Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu
• Razlozi i uvjeti za obvezno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
• Iskazivanje godišnjeg obračuna u poreznim evidencijama
• Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak:
• Mogućnost korištenja poreznih prava koja nisu iskorištena tijekom godine
• Utvrđivanje godišnjeg poreza za drugi dohodak
• Primici uzdržavanih članova uže obitelji koji ne utječu na činjenicu njihovog uzdržavanja
3. Isplata neoporezivih primitaka na kraju godine
• Prigodne neoporezive isplate (božićnica, dar djetetu do 15 godina starosti, dar u naravi, novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika ….)
• Pravo na isplatu neoporezivih primitaka