Danas smo sudjelovali na virtualnom okruglom stolu pod nazivom Socijalne usluge u zajednici namijenjene počiniteljima kaznenih djela.

Okrugli stoj je organizirala Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru projekta Novi početak.

Virtualni okrugli stol održan je za područje Rijeke u vremenu od 09:00 – 11:00 putem virtualne platforme Jitsi Meet.

Cilj okruglog stola je sa stručnog aspekta doprinijeti učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji osoba u zajednicu nakon izvršenja kazne zatvora.