Na poziv Hrvatskog zavoda za javno zdrastvo, upravo sudjelujemo na drugom danu Stručnog skupa Praćenje ključnog epidemiološkog indikatora EMCDDA-a “Smrtnost povezana s uporabom droga” , koji se održava u Hotelu Kaj u Mariji Bistrici od 8. do 9.12.2021. Skup organizira Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Link na jučerašnji program: Program 8.12.2021.

Link na današnji program: Program 9.12.2021.

Današnji dan posvećen je praćenju ključnog epidemiološkog indikatora EMCDDA-a “Smrtnost povezana s uporabom droga” (Drug related death (DRD)) i predstavljanju rezultata Kohortnog istraživanja “Smrtnost osoba koje su liječene zbog uporabe psihoaktivnih droga u razdoblju od 2010. do 2019. godine” koje je provedeno 2021. godine.

Danas će naša predstavnica predstaviti prijedlog Terrinog programa koji se veže uz program “Check it” koji se provodi u Austriji i Sloveniji. Uz udrugu Terra, udruga Let će predstaviti prezentaciju “Soba za injektiranje – Jesmo li spremni”.

Zanimljivosti s današnjeg skupa:

– Uzroci smrti osoba u 2020. koje su ikad liječene zbog uporabe droga: predoziranje heroinom 36, predoziranje metadonom 19, predoziranje kokainom 4, predoziranje kanabinoidima 1, predoziranje alkoholom 5, intoksikacija lijekovima 13, maligne bolesti 46, bolesti krvožilnog sustava 39, bolesti jetre 17, bolesti pluća i dišnih putova 13, Hepatitis C 6, ozljede 21, nezgode i nesreće 13, suicid 14, COVID-19 4, ostale bolesti 71, UKUPNO 322. Od 322 umrlih, 250 je muškaraca, 72 žena. Dobna skupina: >19 2, 20-24 6, 25-29 9, 30-34 17, 35-39 47, 40-44 54, 45-49 39, 50-54 47, 55-59 29, 60-64 20, 65+ 52. Najveći broj smrti je u Gradu Zagrebu (108), zatim Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija (24), Istarska županija (23), itd.

– Prikaz rezultata Kohortnog istraživanja “Smrtnost osoba koje su liječene zbog uporabe psihoaktivnih droga u razdoblju od 2010. do 2019. godine”: Istraživanje je provelo HZZJZ; Služba za suzbijanje zlouporabe droga. Rezultati istraživanja biti će objavljeni u Izvješću i znanstvenim radovima. Zanimljivosti iz istraživanja: Ispitanici kohorte: U istraživanju je praćeno ukupno 8615 osoba, muškaraca 7026 (81,6%), žena 1589 (18,4%), prosječna dob 33, muškarci 33,28, žene 31,65.

– Sobe za injektiranje, jesmo li spremni? Prezentaciju je održala Iva Jovović iz udruge Let iz Zagreba. Iznijela je pozitivnu praksu europskih zemalja koje imaju sobe za injektiranje, trenutno je 90 soba za injektiranje u Europi. Iako postoje mnogi benefiti za uvođenje soba za injektiranje, u Republici Hrvatskoj potrebno je uložiti dodatne napore i u promjenu zakona i u edukaciji građana i lokalne zajednice. Iako se događalo da su lokalne zajednice u početku bile protiv uvođenja soba za injektiranje, protokom vremena shvatili su mnoge benefite uvođenja, od manjeg remećenja javnog reda, manjeg broja injektiranja u parkovima, manje odbačenog primjera itd. Pozitivni doprinosi uvođenja soba za injektiranje koji su istaknuti u prezentaciji su: osiguranje okruženja za sigurnu upotrebu droga, unaprijeđenje zdravstvenog statusa ciljane skupine, povećanje javnog reda, unaprijeđenje individualnog zdravstvenog obrazovanja.

– Kućne doze naloksona kao mjera prevencije smrtnih ishoda uzrokovanih predoziranjem opijata – Josipa-Lovorka Andreić iz HZJZ predstavila je mogućnosti i potreba uvođenja kućne doze naloksona kao jedan od oblika prevencije predoziranja. Mnoge zemlje EU imaju uvedenu ovu mjeru kao oblik prevencije predoziranja. U Sloveniji je od ožujka 2021. dostupan nalokson u spreju. Uvođenje se planira u skorijoj budućnosti. Osnovna prepreka je zakonska regulativa, jer trenutno je posjedovanje ovog lijeka dozvoljeno samo za medicinsko osoblje.

– Drug checking/pill testing. Prezentaciju je održala naša Ilijana Grgić. Istaknula je da program daje važan doprinos sustavu ranog upozoravanja, daju se dodatne informacije o tržištu droga. Ovakvi programi postoje dugi niz godina u mnogim europskim zemljama. Drug checking u Hrvatskoj trenutno postoji u NZZJZ Dr. Andrija Štampar u suradnji s gradom Zagrebom i namijenjen je roditeljima. Kompletnu prezentaciju možete pogledati na linku.