Na poziv Hrvatskog zavoda za javno zdrastvo, upravo sudjelujemo na Stručnom skupu Praćenje ključnih epidemioloških indikatora EMCDDA-a “Zarazne bolesti . eng. Drug related infection deseases (DRIP) uz predstavljanja dokumenta Protokola za provedbu RDS istraživanja te Protokola za provedbu rutinskih testiranja na HCV i HIV među ovisnicima, koji se održava u Hotelu Kaj u Mariji Bistrici od 8. do 9.12.2021. Skup organizira Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Link na današnji program: Program 8.12.2021.

Link na sutrašnji program: Program 9.12.2021.

Republika Hrvatska već niz godina ostvaruje aktivnu suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) koja osigurava integriran pregled kompleksne problematike droga i novih izazova, na osnovi neovisnih i znanstveno utemeljenih analiza, ali i rutinskog prikupljanja standardiziranih podataka od država članica. Jedna od značajnijih publikacija EMCDDA je paket godišnjeg izvješća o stanju problematike droga u Europi (European Drug Report) koji između ostalog daje presjek stanja po državama članicama. Za prikupljanje nacionalnih podataka koji se na godišnjoj razini dostavljaju agenciji, u HZZJZ pri Službi za suzbijanje zlouporabe droga ustrojena je nacionalna kontaktna točka koja u suradnji s drugim službama i nadležnim tijelima već niz godina redovno ispunjava obveze prema EMCDDA.

Prvi dan skupa posvećen je praćenju ključnog epidemiološkog indikatora EMCDDA-a “Zarazne bolesti (Drug related infection deseases – DRID). Na današnjem skupu predstavljeni su dokumenti Protokol za provedbu RDS istraživanja i Protokol za provedbu rutinskih testiranja na HCV i HIV među ovisnicima, kao i rezultati istraživanja o poboljšanju praćenja podataka o preventivnim zdravstvenim uslugama i ključnim indikatorima među korisnicima droga i programa smanjenja šteta. U sklopu programa održana je i edukacija za provedbu rutinskog testiranja za predstavnike službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo, predstavnike udruga koje provode programe smanjenja šteta i predstavnike centara za besplatno i anonimno testiranje na HIV.