Upravo sudjelujemo na predstavljanju rezultata istraživanja „Iskustvo rada na određeno u Hrvatskoj“ koje su proveli Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Savez samostalnih sindikata Hrvatske, u sklopu projekta „Rad po mjeri čovjeka“.

Predstavljanje i rasprava održana je online putem Zoom platforme, 25. siječnja 2022. g., od 14 do 16:50 sati.

Nakon predstavljanja istraživanja uslijedila je panel-rasprava na temu rada na određeno i izmjena Zakona o radu.

Rezultati istraživanja su nam važni radi unaprjeđenja rada i podrške našim korisnicima koji se često na tržištu rada suočavaju s kršenjem svojim prava, uključujući i radom na ugovor na određeno vrijeme.

Rezultati istraživanja pokazuju da rad na određeno postaje sve raširenija pojava i da utječe na cjelokupno tržište rada te da rezultira nižim plaćama i radnim pravima, ali i nejednakim tretmanom u drugim područjima života (posebno u pristupu financijskim uslugama). Zbog toga su istraživači zaključili da se država mora pozabaviti problemom zloupotreba ovog instituta, uključujući i one zloupotrebe koje su postale gotovo društveno prihvaćene, poput korištenja rada na određeno kao supstituta za probni rok.

Snimka predstavljanja i rasprave dostupna je na Youtube kanalu SSSH i možete ju pogledati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=5brL3EiWKDw.

Hrvatska je posljednjih godina na samom vrhu Europske unije po udjelu radnika koji rade na određeno vrijeme. Iako su česte zloupotrebe rada na određeno i njihove štetne individualne i društvene posljedice u osobnim iskustvima poznate, nije bilo mnogo istraživanja koja bi pružila znanstvene uvide u razmjere ovih problema.
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) i Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) stoga su 2021. godine proveli izvorno anketno istraživanje o iskustvu rada zaposlenih na određeno vrijeme, pregled dosadašnjih spoznaja o nesigurnim aspektima zaposlenosti u Hrvatskoj i sekundarnu analizu recentno provedenih anketa na istu temu.
Istraživanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 674 osobe s radnim iskustvom i mlađe od 65 godina, a njime su mapirana iskustva, razlozi i perspektive zapošljavanja na određeno, (ne)jednakost tretmana i marginalizacija na radnom mjestu, te utjecaj rada na druge aspekte života radnika. Dizajnom istraživanja obuhvaćene su norme regulirane Zakonom o radu i europskom direktivom o radu na određeno, a fokus analize bio je na usporedbi iskustava zaposlenih na određeno i neodređeno vrijeme.

Link na program predstavljanja.

Link na projekt Rad po mjeri čovjeka https://radpomjeri.eu/ 

Link na letak sa sažetim prikazom najvažnijih rezultata