Ilijana sudjeluje na PR akademiji koju Centar tehničke kulture Rijeka organizira u klubu za mlade RI Connect, od 19. do 22. studenog. Na njoj će naučiti kako prepoznati prave komunikacije kanale i alate te poslati pravu poruku publici kojoj je namijenjena, kako graditi odnose s medijima te napisati inovativan sadržaj koji će nas dobro predstaviti .