Na poziv Marine Škrabalo iz Zaklade Solidarna danas smo sudjelovali na online panel raspravi Kako je pandemija COVID-19 utjecala na hrvatska kućanstva? koju je organizirala World Bank Croatia.
Pandemija COVID-19 utjecala je na siromašne i ugrožene uslijed gubitka posla, rasta cijena i promjena u pružanju usluga. Svjetska banka provela je niz istraživanja kućanstava kako bi shvatila posljedice ovakvoga društvenoga preokreta na kućanstva. Zaključci istraživanja mogu poslužiti donositeljima odluka i razvojnim partnerima u oblikovanju programa za ublažavanje posljedica pandemije i zaštitu ugroženih skupina.

Uvodno su u panelu govorili Jehan Arulpragasam, Svjetska banka i Nga Thi Viet Nguyen, Svjetska banka koja je predstavila rezultate istraživanja.

U panel diskusiji sudjelovali su:

  Josip Funda, Svjetska banka

  Zvjezdana Bogdanović, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

  Ana Opačić, Pravni fakultet Zagreb

  Marina Škrabalo, Zaklada Solidarna

U nastavku navodimo neke zaključaka: važnost obrazovanja i dostupnosti obrazovanja, važnost povezanosti suradničkih organizacija, jačanje kapaciteta OCD-a, važnost stipendiranja u socijalnoj skrbi, istaknuta je povezanost lošijih rezultata učenika i razine siromaštva obitelji učenika, dostupnost obrazovnih resursa u ruralnim područjima, usmjerenost na srednjoškolsko obrazovanje u ruralnim područjima,  problem manjka radne snage, manjak stručnjaka u sustavu socijalne skrbi, važnost edukacije i obrazovanja, nedostatak državnih covid mjera a neprofitne organizacije, isključivo su mjere usmjerene bile za gospodarske subjekte, usmjerenost mjera na zaposlenike, manje na nezaposlene i ranjive skupine itd.

Link na video snimku panela: