U utorak, 28. svibnja, u 14 sati u CTK Rijeka održala se panel rasprava o realnosti civilnog sektora danas te projekcijama za budućnost.

Igor Bajok (Udruga SMART) razgovarao je s Marinom Škrabalo (Europski gospodarsko-socijalni odbor, Odbor za praćenje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost), Martinom Horvat (Savjet za razvoj civilnog društva Vlade Republike Hrvatske, Gong), Mariom Bajkušom (Forum za slobodu odgoja, Odbor za praćenje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020.). Na ovom događanju koje se održava u okviru festivala Gledaj (u)druge 2019. u ime udruga Terra i Oaza sudjelovali su Dejan Dragoslavić i Dejan Travica.