Na poziv udruge Roda, danas smo sudjelovali na online konferenciju o mogućnostima zapošljavanja počinitelja kaznenih djela.
Konferencija se održala na platformi Zoom od 10 do 12 sati.

Cilj Konferencije je informiranje potencijalnih poslodavaca (udruga, ustanova, tvrtki, jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave, humanitarnih organizacija i drugih) o mogućnostima zapošljavanja počinitelja kaznenih djela, senzibiliziranje na potrebe ove ranjive skupine i motiviranje poslodavaca za korištenje mjera aktivnog zapošljavanja usmjerenih na ranjive skupine.

Program događanja možete pogledati ovdje.

Događanje se realizira u okviru projekta moto#R – Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge. Provodi ga udruga Roditelji u akciji – Roda u partnerstvu s Hrabrim telefonom, Statusom M i udrugom Ekonomska klinika.