Okrugli stol “Izazovi zapošljavanja osoba s oštećenjima mentalnog zdravlja” održan je 15. lipnja 2019. u organizaciji Doma za odrasle osobe Turnić te Grada Rijeke. Cilj istoga bio je raspraviti o politikama jednakih mogućnosti zapošljavanja osoba s psihosocijalnim invaliditetom.  Kroz izlaganje na temu izazova zapošljavanja osoba s oštećenjima psihičkog zdravlja koje je održala voditeljica dr.sc. Ljiljana Kordić sudionici su upoznali zakonska propise koje se odnose na prava i obveze poslodavaca i radnika, te mogućnosti koje ima osoba koja se suočava s problemima vezanih uz mentalno zdravlje. Nakon toga predstavljena je priča radnog angažiranja korisnika Doma Turnić, te uslijedila diskusija na temu konkretnih iskustava radnog angažiranja osoba s teškoćama u području mentalnog zdravlja. U radu su sudjelovali i djelatnici Terre, Mauro Lacovich i Nikola Serdarević.

Fotografije preuzete sa stranica Grada Rijeke