Danas smo sudjelovali na okruglom stolu Besplatna pravna pomoć u Republici Hrvatskoj koji se održao on line putem Zoom platforme, 30.03.2022., od 11:00 do 13:00 sati.
Cilj okruglog stola je raspraviti o izazovima i problemima u pružanju besplatne pravne pomoći s aspekta ovlaštenih pružateljica primarne pravne pomoći i Ministarstva pravo-suđa i uprave Republike Hrvatske, dati prijedloge i moguća rješenja za poboljšanje susta-va, kao i prezentirati izazove u pružanju besplatne pravne pomoći osobama bez držav-ljanstva ili u riziku od gubitka državljanstva kroz razmjenu iskustva i zajedničko učenje.
DNEVNI RED
Organizator: PGP Sisak, moderatorica: Danijela Žmukić, pravna savjetnica PGP-a Sisak
11,00h – 11,15h Pozdravni govor, kratko predstavljanje rada u okviru sustava besplatne pravne pomoći projekta s osvrtom na strance u RH, Milana Kreća, predsjednica, PGP Sisak
• Uvod u povijest pružanja besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj – Pål Nesse, NRC

11,15h – 11,45h Sustav primarne besplatne pravne pomoći:
a) iz pozicije pružatelja besplatne pravne pomoći
• Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu: Alan Uzelac, prof.
b) iz pozicije Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
• Ministarstvo pravosuđa i uprave: Jasminka Bertović, voditeljica odjela za sustav besplatne pravne pomoći

11,45h – 12,00h Nedostupnost socijalnih usluga u Hrvatskoj s naglaskom na besplatnu
pravnu pomoć – rezultati istraživanja,
• Dragana Knezić, Rehabilitacijski centar za stres i traumu

12,00h – 12,30h Važnost besplatne pravna pomoć strancima i osobama bez državljans-tva
• Veljko Kajtazi, saborski zastupnik
• Ivana Canjuga, dipl.iur, osvrt na besplatnu pravnu pomoć u postupku povratka
• Dijana Kesonja, zamjenica pučke pravobraniteljice

12,30h – 13:00h Prostor za uključivanje svih sudionika u raspravu
Pitanja i zaključci