Dio Terrinog Harm reduction tima sudjelovao je od 28. travnja do 01.svibnja 2019.  na međunarodnoj konferenciji o Harm reductionu “HR19” u Portu u Portugalu. Udruga Terra poster prezentacijom predstavila je ovom prilikom i svoje HR principe koje kroz program “Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga” uspješno provodi već 18 godina.