Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo za OPULJP 2014.-2020., tijekom ožujka 2020. godine je s Pružateljem usluge Wyg Savjetovanjem d.o.o. ugovorilo provedbu vrednovanja Prioritetne osi 1 “Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage” uz vrednovanje učinka mjera aktivne politike zapošljavanja te Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje.

Navedena vrednovanja su trajala 15 mjeseci, a tijekom provedbe evaluatori su isporučili početna izvješća, izvješća u tijeku provedbe te završna izvješća. Predmetna izvješća su tijekom provedbe konzultirana s relevantnim dionicima te su, sukladno ugovorno definiranim rokovima, završno usvojena od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Javno predstavljanje rezultata navedenih evaluacija održano je u Hotelu Dubrovnik (Gajeva ulica 1, Zagreb)  u petak 11. lipnja 2021od 9 sati prema rasporedu:

  • Predstavljanje zaključaka i preporuka provedene evaluacije Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ (9.45 – 12h)
  • Predstavljanje zaključaka i preporuka provedene evaluacije Prioritetne osi 1 “Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage” uz vrednovanje učinka mjera aktivne politike zapošljavanja (13.15 – 15.15h).

U kompletni proces evaluacije bila je uključena Evaluacijska upravljačka skupina. Evaluacijska upravljačka skupina djeluje kao koordinator evaluacija na razini Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno kao posrednik između nezavisnih stručnjaka za evaluacije, relevantnih dionika i upravljačke strukture OPULJP-a 2014.-2020.

Na javnom predstavljanju sudjelovala je predstavnica udruge Terra, članica Evaluacijske upravljačke skupine.

Izdvajamo iz Javnog predstavljanja:

Preporuke: Relevantnost

Više sredstava za socijalno uključivanje potrebno je namijeniti programima usmjerenim djeci i mladima, pogotovo ranjivim skupinama bez podrške obitelji, iz siromašnih obitelji, sadašnjim i bivšim korisnicima sustava socijalne skrbi.

Preporuke: Djelotvornost

U narednom programskom razdoblju prostor za brža postupanja treba tražiti u pojednostavljivanju institucionalne strukture (smanjivanje broja tijela i/ili povezivanje tijela razine 2), pojednostavljivanje procedura i ujednačavanja praksi provedbenih tijela. Za ubrzavanje postupaka preporučuje se: korištenje on-line alata i smanjivanje papirnate dokumentacije, uvođenje jednostavnijih troškovnih opcija, uvođenje uzorkovanja za provjeru prihvatjivosti troškova i sl.

Povećana usmjerenost na postizanje rezultata za krajnje korisnike, terenske posjete projektima, osnaživanje koordinacije među nadležnim tijelima za postizanje sinergijskog učinka.

Potrebno je poštivati rokove objave poziva, a natječaje objavljivati češće kroz godinu, i to kao privremene, a ne trajne pozive, jer se na taj način može bolje uspoređivati kvaliteta dostavljenih projektnih prijedloga, a redovitost u objavama i poštivanje planova objava omogućuju korisnicima realistično planiranje aktivnosti i procjenu svojih kapaciteta.

Preporuke: Učinkovitost

U sljedećem programskom razdoblju, intervencija bi trebala biti usmjerenija prema skupinama u najnepovoljnijem položaju kroz sveobuhvatnu društvenu i profesionalnu integraciju. Važno je povezati različite mjere kroz integrirani pristup i prilagodbu individualnim potrebama: Mjere socijalne integracije (psihološka podrška, individualno savjetovanje, razvoj socijalnih vještina, kulturne i sportske aktivnosti i sl.) i Mjere zapošljavanja (profesionalno savjetovanje, prilagodba radnih mjesta, strukovno osposobljavanje, stažiranje i mentorska podrška i sl.).

Ulaganja u socijalne usluge bi trebala snažno podupirati obitelji koje se suočavaju s poteškoćama. To bi zahtijevalo široku potporu, uključujući obrazovnu podršku, podršku djeci, različite oblike i područja savjetovanja, radionice i dr.