U prostorijama SUME (Rijeka) 12. i 13. studenog 2019. godine održana je stručna edukacija Koncept životnih vještina u tretmanu ovisnosti – platforma za suradnju i put za socijalnu inkluziju, koju su vodile kolegice iz Udruge Vida.

Naša kolegica Ilijana stekla je nova znanja o suvremenim metodama procjene i planiranja intervencija u odnosu na ovisnike, koja se zasnivaju na biopsihosocijalnoj paradigmi, konceptu oporavka i povećanju funkcionalnosti. Osim toga, stekla je poznanstva s kolegama koji rade u drugim udrugama i institucijama, što otvara put za neke nove buduće suradnje.