Dana 09.10.2018. sudjelovali smo na sastanku o provedbi našeg EU projekta u sklopu Poziva “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”.

Sastanak je održan u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresi Pavletićeva 1 u Zagrebu. Sastanak su održali predstavnici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje iz Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Na sastanku su sudjelovala naša 2 predstavnika.

 

Projekt Budi Uključen/a, Budi Aktivan/na – Projekt podrške marginaliziranim skupinama kroz informiranje, edukacije i savjetovanje sufinancirala je Europska Unija iz Europskog Socijalnog fonda.

element2_A5 (1)